รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


พบข้อมูลเว็บไซต์ในหมวดนี้ทั้งหมด 8276 รายการ
1921. แบบรับรองเกษตรกรผ้ปลูกข้าว
http://rice.doae.go.th
โครงการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2545/46 เพื่อให้เกษตรกรดังกล่าวนำไปใช้เป็นหลักฐาน


1922. ปฏิบัติการหาร 2 Energy Fantasia
http://www.energyfantasia.com
เป็นการรณรงค์สร้างกระแสการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างสรรค์


1923. ประกาศ-ค้นหา
http://www.onscripts.info/
ประกาศ-ค้นหา งานอบรม/สัมมนา ประชาสัมพันธ์ข่าว งานรับจ้างทั่วไป ขายผลิตภัณฑ์


1924. ประชาคมสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดแพร่
http://www.phraehealth.com
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน การขอทุน เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ และลิงค์หน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพ


1925. ประวัติคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่
http://news.sanook.com/politic/politic_24603.php
รวบรวมประวัติคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่


1926. ปราบปราม 2548
http://www.prabpram2548.com
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของตำรวจ และความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งกระดานสนทนา ประกาศข่าวสารการฝึกอบรมต่าง ๆ


1927. ปลูกผม ดอทคอม
http://www.hairtransplant-thailand.com/
ี่รวบรวม สถานบริการที่ รักษา ปลูกผม ผมร่วง


1928. ปลูกผม ดอทคอม
http://www.hairtransplant-thailand.com
ี่รวบรวม สถานบริการที่ รักษา ปลูกผม ผมร่วง ศีรษะล้าน ศรีษะล้าน ผมบาง ศัลยกรรมปลูกผม รักษาผมร่วง รักษาศีรษะล้าน รักษาศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์


1929. ป้ายจราจรอัจฉริยะ
http://www.forth-its.com
เป็นระบบแสดงข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขับขี่ บอกสภาพการจราจร ให้แก่ผู้ที่กำลังเดินทาง


1930. โปรเจคโรคและแมลงอ้อย
http://www.ocsb.go.th/insect/rsearch.html
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยโรคและแมลงศัตรูอ้อย ลักษณะอาการของโรค การทำลายของแมลง


1931. โปรโมชั่นโทรศัพท์ดีแทค
http://www.happy.co.th/
เว็บไซต์ดีเเทค และโปรโมชั่นโทรศัพท์ดีแทค


1932. ผลต้นยางกับแมลง
http://www.dnp.go.th/dipins/index.htm
ให้ข้อมูลของต้นยางในเมืองไทย ความสัมพันธ์ของแมลงกับผลของลูกยาง


1933. ผ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
http://www.rtna.ac.th/Education/Departments/User_Acad
ผ่ายศึกษา(Academic Division)


1934. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
http://www.geocities.com/rodo462003
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร


1935. ผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นเยาว์
http://www.ysvnthailand.net
เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเพื่อตนเองและเพื่อชุมชนโดยอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขตนเองและชุมชนมีความสุข


1936. แผนก 1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
http://www.geocities.com/bpp_section1
ข้อมูลทั่วไปของแผนก1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ผู้บังคับบัญชา งานธุรการ งานทะเบียนพล


1937. แผนกการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกา
http://www.buyusa.gov/thailand/th
ศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจระหว่างประเทศ บริการข้อมูลและแบบฟอร์มและการติดต่อทางการค้า


1938. แผนกการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
http://www.buyusa.gov/thailand/en
แผนกการพาณิชย์สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ


1939. แผนกทรัพย์สินทางปัญญาประจำองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok)
http://www.jetrobkk-ip.com
แผนกทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินกิจกรรมด้านสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศในอาเซียน


1940. แผนกเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย
http://www.polbizbkk.com
ข้อมูลแผนกเศรษฐกิจและการพาณิชย์ แผนกกงศุลและการเมือง ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-โปแลนด์ เป็นต้น


1941. แผนกสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
http://www.geocities.com/sdchachongsao
ข่าวสารประชาสัมพันธ์และให้ความรู้งานสัสดีจังหวัด การขึ้นทะเบียนและการรายงานตัวรับราชการทหาร


1942. แผนกสัสดีจังหวัดนครราชสีมา
http://www.sassadeekorat.com
แนะนำแผนกสัสดีจังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเกี่ยวกับงานสัสดี การเกณฑ์ทหาร ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์


1943. แผนกสัสดีจังหวัดน่าน
http://www.geocities.com/sassadeenan
ประกอบด้วยประวัติเมืองน่าน พันธกิจ อัตราการจัด ทำเนียบกำลังพล สมุดเยี่ยมชม ร้องเรียน


1944. แผนกสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
http://members.fortunecity.com/sdskt
ข้อมูลทั่วไปของแผนกสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ ภารกิจ ทำเนียบสัสดีจังหวัด ทำเนียบกำลังพล แนะนำหน่วยงาน


1945. แผนกอุปกรณ์ชุมสายเพชรบูรณ์
http://www.se-ed.net/totpbn
ชุมสายโทรศัพท์จังหวัดเพชรบูรณ์ แนะนำการใช้บริการพิเศษรูปแบบต่าง ๆ ขององค์การโทรศัพท์


1946. แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
http://www.hppthai.org
ดำเนินการโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Foundation หรือ มสช.)


1947. แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
http://www.hpp-hia.or.th
ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนานโยบายต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และแง่มุมต่าง ๆ


1948. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.)
http://www.hcsthailand.com
ข้อมูลต่าง ๆ ของแผนงานวิจัย รสส. พันธกิจ การสื่อสารสุขภาพ การบริหารแผนงานวิจัย แนะนำโครงการ


1949. แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
http://www.thaicf.org
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้านป่าชุมชนแก่สาธารณชน


1950. แผนที่
http://www.geocities.com/sup2822911/index.html
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ ตัวเลข และการจัดทำระบบแผนที่ทางการทหาร ตลอดจนเทคโนโลยีด้านแผนที่ตัวเลข


1951. แผนที่กรุงเทพ
http://www.thaimapguide.com/
แผนที่ในระบบอินเตอร์เน็ต และสื่อส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล และธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ในการค้นหาสถานที่ หรือเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย


1952. แผนที่ท้ายกฏกระทรวง
http://www.bma.go.th/map2
แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518


1953. แผนภูมินักลงทุน
http://www.investorchart.com/
การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค, พอร์ตหุ้นจำลอง, บทความการวิเคราะห์ทางเทคนิค, การอบรมทางเทคนิค มีเวปบอร์ดการลงทุน เป็นศูนย์รวมความรู้ และเป็นเครื่องมือสำหรับนักลงทุน


1954. ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน 4 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
http://www.geocities.com/mokekao
แนะนำหน่วยงาน นำเสนอข้อมูลสภาพอากาศ พยากรณ์ ข่าวแจ้งเตือน ภาพถ่ายดาวเทียม


1955. ฝ่ายครัวการบินไทย
http://www.thaicatering.com
ให้บริการผลิตอาหารขึ้นเครื่องให้แก่สายการบินไทยและสายการบินนานาชาติ 48 สายการบินชั้นนำทั่วโลก


1956. ฝ่ายเครือข่ายวิจัยและการพัฒนา
http://www.rdd.nectec.or.th/rdds/index.php
ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ไตรภาคี) เป็นหน่วยงานของ NECTEC ที่มีบทบาทหลัก


1957. ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.thaitechnical.com
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบ


1958. ฝ่ายซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
http://www.geocities.com/proard2000
ฝ่ายซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย


1959. ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
http://www.meatech.org
ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน


1960. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
http://manage.dpc7.net
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี


1961. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กฟผ.
http://pr.egat.co.th
รวมกิจกรรม ข่าวสาร โครงการ ภารกิจต่างๆ รายงายผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกฟฝ.


1962. ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย
http://www.nectec.or.th/pld
เว็บไซต์ของฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


1963. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
http://www.curric.net
กำหนดแนวทาง เป้าหมาย การดำเนินการ บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง กรอบเนื้อหา และขั้นตอนการดำเนินการวิจัย


1964. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
http://fsb4ks.50megs.com
มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ


1965. ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
http://www.ppa.egat.co.th
ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


1966. ฝ่ายอำนวยการ 4 กองอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7
http://www.rule.police7.go.th
ประวัติฝ่ายอำนวยการ 4 บุคคลากร ข่าวทันเหตุการณ์ บริการค้นหาข้อมูลในหน่วยงาน


1967. ฝ่ายอำนวยการ 4 กองอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7
http://www.rule.police7.net
ประวัติฝ่ายอำนวยการ 4 บุคคลากรฝ่ายอำนวยการ 4 งานธุรการ กฎหมายนิติกร คดีวินัย


1968. ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)
http://www.gems-tourism.com
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)


1969. ฝูงบิน 201 กองบิน 2 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
http://www.201sqdn.com
ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ กองพลบินที่ ๑ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ


1970. ฝูงบิน 402
http://www.wing4.rtaf.mi.th/402sqdn
แนะนำฝูงบิน402 กองบิน4 กองพลบินที่3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ภารกิจฝูงบิน การจัดหน่วย และกิจกรรม


1971. ฝูงบิน 601
http://www.601sqdn.com
ประวัติข้อมูลพื้นฐานฝูงบิน 601 แหล่งรวมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นของทหารอากาศ


1972. ฝูงบิน 603
http://www.603sqdn.com
เว็บไซต์ของ ฝูงบิน 603 กองบิน 6 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ความเป็นมา กำลังพล


1973. ฝูงบิน206วัฒนานคร
http://www.206rtaf.com
อยู่จังหวัดสระแก้ว ภารกิจคือ สนับสนุนกำลังภาคพื้น ป้องกันและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ


1974. ฝูงบิน461
http://www.sqn461.com
นำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน ภาระกิจ ภาพถ่ายเครื่องบินและข่าวประชาสัมพันธ์


1975. ฝูงบิน604ฯ กองบิน6 กองทัพอากาศ ดอนเมือง
http://www.geocities.com/sqn604
ประวัติฝูงบิน604ฯ ภารกิจหน้าที่ ครูการบิน&นักบิน เครื่องบิน ระเบียบการรับสมัคร สมาชิกปัจจุบัน


1976. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
http://www.thaksin.net
ข้อมูลพื้นฐาน เส้นทางชีวิต บนถนนการเมือง วิสัยทัศน์ คุยกับทักษิน และ FAQ.


1977. พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ
http://www.pongpisut.com
ข้อมูลแนะนำตัว พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ ส.ส. เขต 8 พรรคไทยรักไทย


1978. พจนานุกรมออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น
http://saikam.nii.ac.jp/
พจนานุกรมออนไลน์ ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย และพจนานุกรมอักษรคันจิ


1979. พจนานุกรมออนไลน์สยามดิค
http://www.siamdic.com/
เว็บแปลความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทย,ไทย-ภาษาอังกฤษ ออนไลน์


1980. พยากรณ์อากาศ เนคเทค
http://www.nectec.or.th/weather.html/
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ภาพถ่ายพยากรณ์อากาศจากดาวเทียม


1981. พรรคเกษตรกรไทย
http://www.thaifarmerparty.or.th
ประวัติหัวหน้าพรรค นโยบายพรรค ความรู้คู่เกษตรกรไทย กิจกรรมพรรค กรรมการพรรค


1982. พรรคชาติไทย
http://www.chartthai.or.th
Chartthai Party : ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


1983. พรรคชาติประชาธิปไตย
http://www.ndp.or.th
National Democratic Party


1984. พรรคไทยรักไทย
http://www.thairakthai.or.th
THAT RAK THAI PARTY


1985. พรรคแนวร่วมภาคประชาชน
http://www.pcpthai.org
นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายแนวความคิดของพรรค รายชื่อสมาชิก รายงานการประชุม กิจกรรมต่างๆ ของพรรค


1986. พรรคประชาธิปัตย์
http://www.democrat.or.th
Democrat Party : ตั้งอยู่เลขที่ 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


1987. พรรคเผ่าไท
http://www.powthai.com
ข้อมูลความเป็นมาของพรรค นโยบาย สมาชิกพรรค และแฟ้มภาพกิจกรรมต่างๆ ของพรรค


1988. พรรคสยามก้าวหน้า
http://skp.sub.cc
พรรคสยามก้าวหน้า(หุ่นของประชาชน)-ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีเงา ประจำพรรค-กรรมาธิการพรรค-อาสาสมัครผู้แทนราษฎร ประจำจังหวัด-ผู้อำนวนการ สำนักงานสอบสวนกลาง พรรคสยามก้าวหน้า-เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสอบสวนกลางทุกท่าน เพื่อปฏิรูปการเมือง


1989. พระกริ่งจักรตรี
http://www.prakringjaktri.com
โครงการจัดสร้างวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ


1990. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://www.kingchulalongkorn.com
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระราชนิพนธ์ พระราชลัญจกร


1991. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
http://www.bangkokpost.net/king
บอกพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ


1992. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://www.krama6.su.ac.th
ประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดนครปฐม พาชมดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย


1993. พระมหากษัตริย์ไทย
http://www.bangkokpost.com/king2000/intro.html
เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฯ พระราชกรณียกิจ


1994. พระมหากษัตริย์ไทย
http://www.thailink.com/king.htm
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ภาษาอังกฤษ)


1995. พระราชกรณียกิจ
http://www.belovedking.com/thai/obligation-thai.html
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯลฯ


1996. พระราชกรณียกิจ
http://kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านต่าง ๆ


1997. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
http://www.mrigadayavan.org
ประวัติการก่อสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อาคาร บ้านพัก แผนที่แสดงอาณาเขตในแต่ละยุคสมัย


1998. พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
http://www.farmers.5u.com/index.htm
ข้อมูลของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ความเป็นมา หลักการ การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู


1999. พระราชประวัติ ร.9
http://www.belovedking.com/thai/biography-thai.html
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


2000. พระราชประวัติ ร.9
http://kanchanapisek.or.th/biography/index.th.html
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระราชประวัติ,พระราชพิธีกาญจนาภิเษก,พระราชกรณียกิจ,
โครงการพระราชดำริพระราชดำรัสพระราชอัจฉริยภาพ,เพลงพระราชนิพนธ์


2001. พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
http://kanchanapisek.or.th/biography/sirindhorn/index.th.html
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระราชกรณียกิจ


2002. พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
http://kanchanapisek.or.th/ceremonies/index.th.html
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


2003. พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
http://www.thaisnews.com/prdnews/baby/index.htm
แสดงวิดีโอคลิปพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


2004. พระราชวงศ์ไทย
http://www.thaimonarchy.com
รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย จัดเป็นคอลัมน์ต่างๆ เช่น เจ้านายกับวันพิเศษ เล่าลือหลังวัง


2005. พระราชวังเดิม
http://www.wangdermpalace.com/
พระราชวัง , มูลนิธิ , โบราณสถาน , ประเทศไทย , ท่องเที่ยว , พิพิธภัณฑ์ , นิทรรศการ , ประวัติศาสตร์


2006. พล.ต.ท.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
http://www.ajiravid.org
เว็บไซต์ พล.ต.ท.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ผช.ผบ.ตร.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ


2007. พล.ร.2 รอ.
http://www.geocities.com/chai422563011
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี


2008. พลังงานเอสเอ็มอี
http://beed.dip.go.th/energy
รวบรวมผลิตภัณฑ์แนะนำ สนับสนุนการลงทุน ข่าว ปฏิทิน กิจกรรม งานวิจัย บทความ โครงการที่น่าสนใจ


2009. พัฒนาชุมชน
http://www.cdd.go.th/cdd0503/
พัฒนาชุมชน กองการเจ้าหน้าที่


2010. พาคีเครือข่ายจิตอาสา
http://www.volunteerspirit.org
ข่าวกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (เครือข่ายจิตอาสา) รวมถึงรับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้


2011. พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
http://www.rtafmuseum.com
จัดหายุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ทุกประเภท ตามยุคตามสมัย เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน มารวบรวมไว้


2012. พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
http://www.rtaf.mi.th/museum
เป็นที่รวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ


2013. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
http://www.bkkcdm.com
พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งแรกของประเทศไทย และในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้


2014. พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
http://www.correct.go.th/museum.htm
พิพิธภัณฑ์ราชทันฑ์ ตั้งอยู่ที่ถนนมหาไชย บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯเดิม


2015. พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
http://www.suanpakkad.com/
พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด


2016. พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
http://www.museum.judiciary.go.th
อนุรักษ์ จัดเก็บ รวบรวมและจัดแสดงศิลปะวัตถุโบราณ ภาพวาด ภาพเขียนและเอกสารจดหมายเหตุ


2017. พีซีที โทรศัพท์บ้านยุคใหม่
http://www.pctnext.com
พีซีที โทรศัพท์บ้านยุคใหม่ you"re Alway on Line


2018. พีทีแคทเทิล
http://www.ptcattle.net
เป็นเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์โคบราห์มัน กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์


2019. เพลงพระราชนิพนธ์
http://kanchanapisek.or.th/royal-music/index.th.html
รวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


2020. เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
http://www.geocities.com/bmaband/king.htm
Midi เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่9


2021. เพลินจิตแฟร์
http://www.ploenchitfair.com
มูลนิธิชุมชนชาวอังกฤษในประเทศไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส จัดตั้งโดยชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย


2022. โพสท์อีมาร์ทไปรษณีย์ไทย
http://www.postmartthailandpost.com
ให้บริการงานไปรษณีย์ การเงิน การขนส่ง และค้าปลีกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ


2023. ฟอร์ไลฟ์ไทแลนด์
http://www.4lifethailand.org
องค์กรการกุศลของอังกฤษที่ช่วยสนับสนุนเด็กในประเทศไทยที่ไม่มีที่อยู่ เด็กกำพร้า เด็กยากจน


2024. ฟันฟอร์เฟรนด์
http://www.fffthai.org
เป็นมูลนิธิที่ทำงานเพื่อสังคม โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส ดำเนินงานโดยกลุ่ม Fund For Friends (FFF)


2025. เฟดคอนไทยดอทคอม
http://www.fedconthai.com
สมาพันธ์ให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสมาคมวิชาชีพด้านการออกแบบ


2026. ภาควิขาคอมพิวเตอร์ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
http://www.rtafa.ac.th/cs
ภาควิขาคอมพิวเตอร์ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ


2027. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
http://www.rtafa.ac.th/me
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ จุดประสงค์ต้องการให้บุคคลทั่วไปทราบถึงความก้าวหน้า


2028. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ
http://www.rtafa.ac.th/civil
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(Civil Engineering) กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ


2029. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
http://www.rtafa.ac.th/ie
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กองการศีกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ


2030. ภาคีความรักสีขาว
http://www.rak-d.com
กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่กำลังทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการรณรงค์ให้เยาวชนไทย


2031. ภาคีหมออนามัยแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ
http://www.geocities.com/pakeeamnat
ข้อมูลของจังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ และสถานีอนามัยในจังหวัดอำนาจเจริญ


2032. ภูเก็ต แฮส บีน กูด ทู อัส
http://www.phukethasbeengoodtous.org
กองทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ รับอาสาสมัครครูเพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียน


2033. ภูวนิดา คุนผลิน
http://www.poowanida.com
ข้อมูล แนะนำตัว ภูวนิดา คุนผลิน ประวัติส่วนตัว สาส์นจากหัวหน้าพรรค กิจกรรมเพื่อสังคม


2034. เภสัชสาธารณสุขนครพนม
http://www.geocities.com/nkp_pharmacy
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดนครพนม พบกับเรื่องน่ารู้สำหรับผู้บริโภค


2035. ม.ล. อภิมงคล โสณกุล
http://www.apimongkol.org
ข้อมูลประวัติ ผลงาน ข่าวสารต่าง ๆ ของ ม.ล.อภิมงคล โสณกุล


2036. มณฑลทหารบกที่ 14
http://www.geocities.com/circle_mill
ประวัติ พื้นที่รับผิดชอบ โครงการที่สำคัญ กิจกรรม โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง


2037. มณฑลทหารบกที่ 14
http://www.mtb14.com
มีพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพิทักษ์พื้นที่เขตหลังตามแผนป้องกันประเทศ (ยามสงคราม)


2038. มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ
http://www.army33.org
ประวัติหน่วย ประวัติพระเจ้ากาวิละ อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา กองกำลังพล ภารกิจที่รับผิดชอบ


2039. มหาดไทยดอทคอม
http://www.mahadthai.com
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวง โดยเฉพาะต้องการให้เป็นเว็บไซต์


2040. มาตรฐานการพัฒนาระบบงานบุคคลท้องถิ่น
http://gslpa.rakbankerd.com
เป็นเว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่