รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


พบข้อมูลเว็บไซต์ในหมวดนี้ทั้งหมด 8276 รายการ
2401. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดพิษณุโลก
http://www.correct.go.th/aopswan
ตั้งอยู่เลขที่ 173 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110


2402. เรือนจำอำเภอหล่มสักเดิม จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.geocities.com/lomsak_prison
ประวัติความเป็นมาของเรือนจำอำเภอหล่มสักเดิม จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ตั้ง โครงสร้างการบริหาร


2403. เรือหลวงจักรีนฤเบศร
http://www.navy.mi.th/cvh911
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร ประวัติความเป็นมา คุณลักษณะทั่วไปของเรือ


2404. แรงคิด
http://www.rangkids.com
สนับสนุนและส่งเสริมความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยให้แพร่หลายในหมู่เยาวชน


2405. แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
http://www.burirammol.com
ตั้งอยู่เลขที่ 433/8-9 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000


2406. แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.geocities.com/labourteam
เสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์กระดานข่าวทีมแรงงาน เอกสารทั่วไปของกระทรวงแรงงาน


2407. แรงงานไทย
http://www.thailabour.org
ให้ความรู้เรื่องการวิจัยแรกเริ่มเกี่ยวกับคนงาน แรงงาน การอพยพย้ายถิ่นและร้านค้า


2408. โรงงานเภสัชกรรมทหาร
http://www.dpfthailand.com
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


2409. โรงงานเภสัชกรรมทหาร
http://www1.mod.go.th/opsd/dpfweb
ประวัติความเป็นมา การก่อตั้งของโรงงานเภสัชกรรมทหาร


2410. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
http://www.thaitobacco.or.th
แนะนำคณะกรรมการ โครงสร้างการบริหารงาน ประวัติความเป็นมาของโรงงานยาสูบ นำเสนอผลการดำเนินงาน


2411. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
http://61.19.220.3/opsd/mefweb/mef/MEF/INDEX.htm
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานวัตถุระเบิดทหาร ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวัตถุระเบิด ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด


2412. โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
http://www.geocities.com/pommef2002
ข้อมูลทั่วไปของโรงงานวัตถุระเบิดทหาร ภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมต่าง ๆ


2413. โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
http://www.ksvrhospital.com
ตั้งอยู่ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 11140


2414. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
http://www.geocities.com/Pentagon/7688
สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ในเว็บไซต์แนะนำประวัติ ผู้บังคับบัญชา


2415. โรงพยาบาลมโนรมย์
http://hospital.moph.go.th/manorom
ตั้งอยู่เลขที่ 196 หมู่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170


2416. โรงพยาบาลสหประชาชาติ กรุงดีลี ติมอร์ตะวันออก
http://www.geocities.com/unhosp
โรงพยาบาลเพื่อกองกำลังของสหประชาชาติทั้งหมดในติมอร์ตะวันออก แนะนำหน่วย กำลังพล ภารกิจ การปฎิบัติงาน


2417. โรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
http://www.geocities.com/kps_fts
ดำเนินการฝึกอบรม อำนวยการฝึกศึกษา ให้แก่ศิษย์การบิน ฝึกการยังชีพ รวมทั้งการปฏิบัติการทางอากาศ


2418. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และ คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี
http://www.cfbtlb.org
ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้พิการทางสายตาเพื่อให้ได้เรียน ทำงาน และอยู่ในสังคนอย่างมีความสุข


2419. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
http://www.cfbtsk.org
จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้ได้รับการศึกษาและการประกอบอาชีพ


2420. โรงเรียนจ่าอากาศ
http://www.atts.ac.th
ตั้งอยู่เลขที่ 171/1 หมู่ 10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210


2421. โรงเรียนจ่าอากาศ
http://www.geocities.com/Pentagon/2753/index.html
ประชาสัมพันธ์ หน่วยหนี่งของกองทัพอากาศ เพื่อแนะแนวการศึกษาหลักสูตร ปวช.รร.จอ.ฯให้กับบุคคลที่สนใจ


2422. โรงเรียนจ่าอากาศ
http://www.atts.rtaf.mi.th
ตั้งอยู่เลขที่ 171/1 หมู่ 10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


2423. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
http://www.mtts.ac.th
ตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 30 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900


2424. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
http://www.schq.mi.th/mtts
ให้การศึกษาวิชาช่างสาขาต่าง ๆ แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นช่างฝีมือ


2425. โรงเรียนเตรียมทหาร
http://web.schq.mi.th/%7Eafaps
ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110


2426. โรงเรียนทหารช่าง
http://www.geocities.com/mk2137
บอกถึงประวัติ ภารกิจ การจัดหน่วย หน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ


2427. โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า
http://www.cavalryschool.com
ตั้งอยู่ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000


2428. โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
http://www.sos.rtaf.mi.th
ตั้งอยู่ที่สถาบันวิชาการทหารอากาสชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ


2429. โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กองทัพอากาศ
http://www.officer.rtaf.mi.th
ตั้งอยู่ที่กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศดอนเมือง กทม. 10210


2430. โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
http://www.saoc.rtaf.mi.th
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งโรงเรียน การจัดหน่วยงาน หลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ


2431. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
http://www.pca.ac.th
ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ : (034)222939, 321497


2432. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
http://www.crma.ac.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001


2433. โรงเรียนนายเรือ
http://www.rtna.ac.th
ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270


2434. โรงเรียนนายเรืออากาศ
http://www.rtafa.ac.th
โรงเรียนนายเรืออากาศ สังกัดกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ


2435. โรงเรียนนายเรืออากาศ
http://www.aircadetwing.com
ตั้งอยู่เลขที่ 171/1 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220


2436. โรงเรียนนายสิบทหารบก
http://www.nco.mi.th
ประกอบด้วยประวัติ ภารกิจ การจัด ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา สมุดเยี่ยมชม


2437. โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
http://www.geocities.com/nakaensai
ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ,ตำบลดงมะไฟ,อำเภอสุวรรณคูหา,จังหวัดหนองบัวลำภู


2438. โรงเรียนรวมสายวิทยาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
http://www.cds.rtaf.mi.th
มีหน้าที่อำนวยการศึกษา ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรวมสายวิทยาการ ทุกสายวิทยาการ เสนอแนะ


2439. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก
http://www.geocities.com/chmschl
แนะนำโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก มีข่าวสารเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์-ชีวะ-เคมี (NBC)


2440. โรงเรียนสงครามพิเศษ
http://www.sws.in.th
เป็นหน่วยรับผิดชอบต่อศูนย์สงครามพิเศษในการฝึกศึกษาด้านการสงครามพิเศษ มีภารกิจในการวางแผน


2441. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
http://www.anamai.moph.go.th/hps
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม


2442. โรงเรียนสื่อสารตำรวจตระเวณชายแดน
http://www.commo620.com
สถานที่ฝึกอบรมของงานฝึกอบรมทางการสื่อสารวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ทางการสื่อสารและสถานีวิทยุกระจาย ตชด.


2443. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
http://www.cgsc.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง


2444. โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
http://www.acsc.rtaf.mi.th
มีหน้าที่ให้การฝึกศึกษาและอบรมแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ทั้งในทางด้านยุทธวิธี


2445. โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น
http://www.kccschool.com
โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในการเคหะแห่งชาติขอนแก่น เลขที่ 3/562 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ โทรสาร (043) 222033 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


2446. โรตารีไทยแลนด์
http://www.rotarythailand.org
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ และบทบาทของโรตารีในประเทศไทย


2447. ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
http://www.ladawan.net
ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจและกิจกรรมทางการเมือง


2448. ลองดูดิกชันนารี่เซอร์วิส
http://dict.longdo.org/
พจนานุกรม สามารถค้นหาคำศัพท์ต่าง ๆ ทั้ง ไทย อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น พร้อมทั้งสามารถค้นหาคำศัพท์


2449. ลัทธิชามาในเชียงใหม่
http://www.lifeevents.org
แนะนำการทำสมาธิตามแบบฉบับของลัทธิชามา ให้คำปรึกษา การประชุมปฏิบัติงาน การฝึกหายใจตามแนวธิเบต


2450. ล้านนาด็อกเรสคิว
http://www.lannadog.net
องค์กรที่ช่วยเหลือและทำหมันสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง เน้นทำงานร่วมกับวัดและชุมชนในการแก้ปัญหาสุนัข


2451. ลูกเสือโลก
http://www.scouting2007.org
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือโลก พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการออกค่ายลูกเสือโลก


2452. เล็กซ์ซิตรอน ดิกชันนารี่
http://lexitron.nectec.or.th/
LEXiTRON Thai - English Dictionary : ดิกชันนารี่ค้นหาศัพท์ ไทย - อังกฤษ และ อังกฤษ - ไทย


2453. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
http://www.veerasak.net
เว็บไซต์ของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ


2454. ไลออนส์คลับภูเก็ต
http://www.phuket-lions.com
องค์กรที่จัดโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมในจังหวัดภูเก็ต เช่นโครงการช่วยเหลือเด็ก คนสูงอายุ


2455. วันกองทัพเรือ
http://www.navy.mi.th/newwww/document/navyday
ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี กล่าวถึงความเป็นมา ภาพผู้บังคับบัญชาจากอดีต-ปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆ


2456. วันสต๊อฟเซอร์วิส : One Stop Service
http://www.thaionestop.org
การให้บริการกับประชาชน ภายใต้โครงการของ e-Government โดยการพัฒนาระบบโครงการนำร่อง WebService


2457. วันเสาร์เยาวชนสร้างสรรค์ ตามรอยเท้าพ่อ
http://www.smartteenforking.com
แนะนำแผนงานเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สู่สุขภาวะ (ยสส.) ข้อมูลโครงการ ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ


2458. วายแวมขอนแก่น
http://www.ywamkhonkaen.org
เป็นองค์กรคริสเตียนนานาชาติ ทำงานด้านประกาศข่าวประเสร็จของพระเจ้า งานด้านสังคมสงเคราะห์


2459. วายส์เมนท์แบ็งค็อค
http://www.ysmenbangkok.org
แนะนำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนของสมาคมYMCAแห่งประเทศไทย


2460. วาลุนไทยดอทคอม
http://www.volunthai.com
อาสาสมัครทำงานเพื่อประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการชักชวนเพื่อนอาสาสมัครชาวต่างประเทศ


2461. วิกิพีเดีย
http://th.wikipedia.org/
สารานุกรม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และคณิตศาสตร์ วิทยาการ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรม สังคมศาสตร์


2462. วิเคราะห์นโยบายและแผน
http://www.ppa-officer.com
คู่มือและเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ข่าวการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ


2463. วิทยาการเขต 43
http://www.forensic.police.go.th/region11
นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ จ.นครศรีธรรมราช,ตรังและพัทลุง


2464. วิทยาการเขต 44 ภูเก็ต
http://members.thai.net/forensic1/forensic%20index1.htm
ขึ้นตรงกับสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีงานอำนวยการและงาน ทะเบียนประวัติ


2465. วิทยาลัยการทัพบก
http://www.geocities.com/Pentagon/Barracks/2501
เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับทหาร ให้การศึกษา แก่นายทหารสัญญาบัตร ระดับผู้บริหาร ของกองทัพบก


2466. วิทยาลัยการทัพบก
http://www.awc-rta.com
สถาบันการศึกษาสูงสุดของกองทัพบก ให้การฝึก ศึกษาในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตร


2467. วิทยาลัยการทัพอากาศ
http://www.awc.rtaf.mi.th
ให้การฝึกและศึกษา และอบรมแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีและการบริหาร


2468. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
http://www.bangkok.cat.net.th/thaindc
ตั้งอยู่เลขที่ 124-126 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


2469. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
http://www.thaindc.org
ตั้งอยู่เลขที่ 124-126 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


2470. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
http://www.pcm.ac.th/control.php?&topgroupname=&groupname=&subgroupname=
ตั้งอยู่เลขที่ 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


2471. วิทยาลัยวันศุกร์
http://www.fridaycollege.org
นำเสนอสาระความรู้ทางด้านต่าง ๆ อาทิ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ


2472. วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
http://www.jscthailand.com
ตั้งอยู่ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 124-126 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ


2473. วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
http://web.schq.mi.th/~jsc
ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด


2474. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
http://www.aerothai.co.th
การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นการจัดระบบการขนส่งทางอากาศ ตามระเบียบและมาตรฐานสากล


2475. วิธีการขึ้นศาล
http://www.thaijustice.com/
ข้อมูลเกี่ยวกับศาล การขึ้นศาล การไปศาล กฎหมาย สนทนาเกี่ยวกับศาล กฎหมายทุกชนิด


2476. วิสเปอริงซีด
http://www.whisperingseed.org
เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสแถบชายแดนทั้งเด็กชาวไทยและเด็กชาวกะเหรี่ยง


2477. วิสูตรดอทคอม
http://www.wisootra.com
แนะนำตัวของคุณวิสูตร สำเร็จวานิชย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร


2478. วีโต้แอ็คเตอร์
http://www.vetoactor.org
รวมบทความเกี่ยวกับ สังคม การเมือง ประชาธิปไตย จับกระแสโลกาภิวัตน์ วิกฤตของลัทธิทุนนิยม


2479. เวบไซต์กองอุทธรณ์และร้องทุกข์
http://www.utthon.police.go.th/
เวบไซต์กองอุทธรณ์และร้องทุกข์


2480. ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น
http://www2.judiciary.go.th/kknmc
ตั้งอยู่ที่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000


2481. ศาลแขวงชลบุรี
http://www.judiciary.go.th/cnbmc
ข้อมูลหน่วยงาน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการธุรการ ประวัติศาล เป้าหมายหลัก คดีแพ่ง-อาญา ของศาล


2482. ศาลแขวงเชียงใหม่
http://www.judiciary.go.th/cmimc
เผยแพร่แนะนำรายละเอียดของศาลแขวง บทความกฎหมายน่ารู้ ห้องสนทนา และความรู้เกี่ยวกับคดีความและกฎหมาย


2483. ศาลแขวงนครปฐม
http://www2.judiciary.go.th/nktmc
มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม รวม 7 อำเภอ


2484. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
http://www.judiciary.go.th/nstmc
ตั้งอยู่ที่ ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


2485. ศาลแขวงนครสวรรค์
http://www.judiciary.go.th/nkwmc
มีเขตอำนาจศาลทุกอำเภอตลอดพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีอำนาจพิจารณาพิพากษา


2486. ศาลแขวงปทุมวัน
http://www2.judiciary.go.th/ptwmc
มีเขตอำนาจในเขตปทุมวัน (แขวงปทุมวัน แขวงลุมพินี แขวงวังใหม่ แขวงรองเมือง)


2487. ศาลแขวงพระโขนง
http://www2.judiciary.go.th/pkmc
รวบรวมเสนอข่าวสารกิจกรรมของศาลแขวง ประวัติ ที่ตั้ง ข้อมูลด้านคดี แนะนำการเตรียมตัวไปศาล รายละเอียด


2488. ศาลแขวงพระนครใต้
http://www.judiciary.go.th/bksmc
ข้อมูลศาลแขวงพระนครใต้ ประวัติศาล ผู้พิพากษา เขตอำนาจศาล บริการงานศาล ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์


2489. ศาลแขวงพระนครเหนือ
http://www2.judiciary.go.th/bknmc
ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง บริการ กิจกรรม และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศาลแขวงพระนครเหนือ


2490. ศาลแขวงพิษณุโลก
http://www.judiciary.go.th/pslmc
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน


2491. ศาลแขวงราชบุรี
http://www2.judiciary.go.th/rcbmc
รวบรวมแนะนำประวัติหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงานและ ทำเนียบบุคลากร ผู้พิพากษาสมทบ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


2492. ศาลแขวงลพบุรี
http://www.judiciary.go.th/lbrmc
ประวัติความเป็นมาของศาลแขวงลพบุรี ข้อมูลข้าราชการตุลาการ ข้าราชการและลูกจ้าง ทำเนียบผู้พิพากษา


2493. ศาลแขวงสงขลา
http://www.judiciary.go.th/sklmc
รวบรวมแนะนำประวัติศาลแขวง ที่ตั้งหน่วยงานและ ทำเนียบบุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์และแนะนำรายละเอียด


2494. ศาลแขวงสมุทรปราการ
http://www.judiciary.go.th/smpmc
ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280


2495. ศาลแขวงสุพรรณบุรี
http://www.judiciary.go.th/spbmc
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน


2496. ศาลแขวงอุบลราชธานี
http://www.judiciary.go.th/ubtmc
เสนอข้อมูลความเป็นมาของศาลแขวง ประวัติและบุคลากร เขตอำนาจหน้าที่ ข่าวประกาศและกิจกรรม


2497. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
http://www.judiciary.go.th/kbbc
ประวัติศาล เขตอำนาจศาล บุคคลากร สถิติคดี การขอปล่อยชั่วคราว การใช้หลักทรัพย์ การตีราคาหลักทรัพย์


2498. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
http://www.geocities.com/ktlcourt
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในหน่วยงาน


2499. ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์
http://www.judiciary.go.th/ktlc
ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์


2500. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
http://www.judiciary.go.th/kcbc
รวบรวมแนะนำประวัติศาล ที่ตั้งหน่วยงานและทำเนียบบุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์และแนะนำรายละเอียด


2501. ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/kcbjc
รวบรวมแนะนำประวัติหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงานและ ทำเนียบบุคลากร ผู้พิพากษาสมทบ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


2502. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.judiciary.go.th/klsc
ตั้งอยู่ที่ ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


2503. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
http://www2.judiciary.go.th/kppc
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงานการติดต่อ


2504. ศาลจังหวัดกำแพงเพชรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/kppjc
ตั้งอยู่ที่ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


2505. ศาลจังหวัดจันทบุรี
http://www.geocities.com/chantaburi_court
ประวัติศาลจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งศาล คณะตุลาการ อัตราค่าส่งหมาย บัญชีนัดพิจารณา


2506. ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/ccsjc
ประวัติ แนะนำบุคลากร โครงสร้างและกิจกรรมภายในศาล บริการตรวจสอบผลหมาย บัญชีพิจารณาต่อเนื่อง


2507. ศาลจังหวัดชลบุรี
http://www.geocities.com/chonburicourt
ข้อมูลหน่วยงานศาลจังหวัดชลบุรี คณะตุลาการ ข้าราชการศาล หน่วยงาน อัตราค่านำหมาย ราคาประกัน


2508. ศาลจังหวัดชลบุรี
http://www2.judiciary.go.th/cnbc
ประวัติศาล คณะตุลาการ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัด อัตราค่านำหมาย รายงานผลหมาย การติดต่อราชการศาล


2509. ศาลจังหวัดชัยนาท
http://www2.judiciary.go.th/cntc
ข้อมูลศาลจังหวัดชัยนาท ประวัติศาล ประวัติพระครุต พ่าท์ ทำเนียบบุคลากร เขตอำนาจศาล


2510. ศาลจังหวัดชัยภูมิ
http://www.judiciary.go.th/cypc
แนะนำศาลจังหวัดชัยภูมิ ประวัติศาล ทำเนียบบุคลากร เขตอำนาจศาล โครงสร้าง การติดต่อราชการ


2511. ศาลจังหวัดชุมพร
http://www.judiciary.go.th/cmpc
ศาลจังหวัดชุมพร เป็นศาลหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8


2512. ศาลจังหวัดเชียงราย
http://www.judiciary.go.th/cric
มีเขตอำนาจตลอดพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอพาน


2513. ศาลจังหวัดเชียงใหม่
http://www.judiciary.go.th/cmic
ประวัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ สถิติคดี ทำเนียบบุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน อัตราค่านำหมาย ข่าวประกาศ


2514. ศาลจังหวัดไชยา
http://www.judiciary.go.th/cyac
รวบรวมแนะนำประวัติหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงานและ ทำเนียบบุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์และแนะนำรายละเอียด


2515. ศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.judiciary.go.th/dudc
ตั้งอยู่ที่ถนนสถลมาร์ค (วารินชำราบ-เดชอุดม) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


2516. ศาลจังหวัดตรัง
http://www.judiciary.go.th/trnc
ประวัติศาลจังหวัดตรัง พันธกิจและวิสัยทัศน์ศาลยุติธรรม ทำเนียบข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม


2517. ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/trnjc
รวบรวมข้อมูลประวัติศาล ทำเนียบข้าราชการในองค์กร รายงานผลการดำเนินงาน แนะนำการติดต่อราชการ


2518. ศาลจังหวัดตราด
http://www.geocities.com/tratcourt
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาล ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ค้นหากฎหมายฎีกา และกระดานสนทนาฎีกาประจำวัน


2519. ศาลจังหวัดตราด
http://www2.judiciary.go.th/trtc
ประวัติศาล แนะนำข้าราชการของศาลแนะนำการติดต่อราชการศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


2520. ศาลจังหวัดตราดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/trtjc
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาล บริการด้านข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อปฎิบัต


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่