รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


พบข้อมูลเว็บไซต์ในหมวดนี้ทั้งหมด 8276 รายการ
3361. สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.maehongsonfirecontrol.go.th/
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านท่าโปงแตง ตำบลผาป่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000


3362. สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (ภูพิงค์)
http://www.pupingfirecontrol.go.th/
สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ (ภูพิงค์)


3363. สถานีดับเพลิงธนบุรี
http://www.fire2rescue.net
ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


3364. สถานีดับเพลิงบางเขน
http://www.fire2fight.com
สังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร


3365. สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่พิษณุโลก
http://www.geocities.com/moniphis
แนะนำสถานี และความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม การออกใบอนุญาต การตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ


3366. สถานีตรวจสอบและเฝ้าฟังวิทยุระนอง
http://monitor.ranongweb.com
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระนอง สำนักตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ


3367. สถานีตำรวจกิ่งอำเภอรัตนวาปี
http://www.rwpolice.org
ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลรัตนวาปี กิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120


3368. สถานีตำรวจกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์
http://www.wangsombunpolice.org
ตั้งอยู่เลขที่ 919 หมู่ 4 ตำบลวังสมบูรณ์ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


3369. สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 จังหวัดเชียงใหม่
http://www.chiangmaitouristpolice.org
เลขที่ ุ608 อาคารริมปิงพลาซ่า ถนนเจริญราษฐร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000


3370. สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 (ร้อยเอ็ด)
http://www.highwaypolice41.thcity.com
ที่ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิท กิโลเมตรที่ 129-130 ตำบลนิเวศน์ อำเภธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


3371. สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 จังหวัดสระบุรี
http://www.geocities.com/tivakron/Index1
ตั้งที่ทำการอยู่ที่ กม.92 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


3372. สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 จังหวัดลพบุรี
http://www.geocities.com/highwaypolice3_1
ตั้งอยู่ที่ กม. 153 ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


3373. สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5
http://www.highwaypolice3.pitlok.net
สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 เป็นหน่วยงานราชการใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสายงาน


3374. สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 จังหวัดเลย
http://geocities.com/hw44loei
ที่ตั้งชั่วคราว ทางหลวง 12 กม. 82-83 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


3375. สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6
http://www.hw64ubon.com
ตั้งอยู่ที่ ก.ม. 2 – 3 ทางหลวงหมายเลข 212 ต.ในเมือง อ.เมือง จว.อุบลราชธาน


3376. สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5
http://www.hwpd55.org
ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ระหว่าง กม. 594-595 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


3377. สถานีตำรวจทางหลวง จังหวัดนครปฐม
http://www.geocities.com/highwaypolice21
ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


3378. สถานีตำรวจทางหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://www.geocities.com/highwaypolice23
ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหนองกก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


3379. สถานีตำรวจทางหลวงโคกโพธิ์ (ปัตตานี)
http://www.highwaypolice7575.com
ที่ตั้งสถานี : อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 42 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โทร. 073-431041 , 073-315160 , 1193


3380. สถานีตำรวจทางหลวงนครราชสีมา
http://www.hw61ratsima.com
ตั้งอยู่เลขที่ 288 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


3381. สถานีตำรวจไทย
http://www.thaipolicestation.com
รวบรวมรายชื่อสถานีตำรวจของแต่ละจังหวัด เว็บไซต์สถานีตำรวจทั่วประเทศ นำเสนอข่าวสาร


3382. สถานีตำรวจไทย
http://www.thaipolicestation.com/
สถานีตำรวจไทย


3383. สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม
http://khokkram.thaipolicestation.com/
ตั้งเลขที่ 777 หมู่ 11 ถนนนวลจันทร์ ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230


3384. สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย งานจราจร
http://www.jorchokchai.com
ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ ทำเนียบจราจร พื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูลแผนที่เส้นทางลัด


3385. สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม ( สน.ท่าข้าม )
http://metro.police.go.th/thakham/
สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม


3386. สถานีตำรวจนครบาลท่าพระ
http://thapra.thaipolicestation.com
ประวัติความเป็นมา เขตพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยงานในสังกัด สถานภาพกำลังพล กิจกรรมสถานี


3387. สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ
http://www.thungmahamekpolice.com
ข้อมูลของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ โครงสร้างการบริหารงาน กิจกรรม โครงการ เขียนเรื่องร้องทุกข์


3388. สถานีตำรวจนครบาลบางเขน
http://www.bangkhenpolice.com
สายการบังคับบัญชา พื้นที่เขตรับผิดชอบ นโยบายผู้บังคับบัญชา กต.ตร. ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร


3389. สถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง
http://www.bangsaothong.net
ตั้งอยู่เลขที่ 1209 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160


3390. สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
http://www.prachachuen.go.th
สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น 53 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


3391. สถานีตำรวจนครบาลประเวศ
http://www.prawatepolice.org
สถานีตำรวจ ที่ตั้งอยู่ที่ ถนนอ่อนนุช แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานระดับ กองกำกับการ


3392. สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
http://www.geocities.com/pahonpolice
ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เขตพื้นที่รับผิดชอบ แผนผังการบังคับบัญชา โครงการ


3393. สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
http://www.lumpinipolice.go.th
ข้อมูลประวัติความเป็นมา วิศัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างบังคับบัญชา พื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูลเจ้าหน้าที่


3394. สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา
http://www.somdejpolice.org
ตั้งอยู่บนถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600


3395. สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
http://www.huamarkpolice.au.edu
ตั้งอยู่เลขที่ 2090 ถนนรามคำแหง เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240


3396. สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข
http://www.metro.police.go.th/udomsuk/index1.html
สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข เพื่อประชาชนพ้นภัย อาชญากรรมและยาเสพติด


3397. สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข
http://www.udomsukpolice.org
ประวัติของสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข แผนการบริหาร บริการประชาชน โครงสร้างผู้บริหาร พื้นที่รับผิดชอบ


3398. สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ตรัง)
http://www.tnnwebdesign.com/marine_police_9_2
แนะนำหน่วยงาน ประวัติการทำงานข่าวสารในหน่วยงาน


3399. สถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
http://police.wiangnonglong.com
ตั้งอยู่เลขที่ 290 ม.8 กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน


3400. สถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
http://www.srakhai.com
ข้อมูลประวัติ ที่ตั้ง แผนที่ ลักษณะภูมิอากาศ การคมนาคม เขตพื้นที่รับผิดชอบและ สายงานผู้บังคับบัญชา


3401. สถานีตำรวจภูธร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
http://members.thai.net/ptps
ประวัติ ข้อมูลท้องที่ ผลงาน บุคคลากร ที่ตั้ง 463 ถนนอรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


3402. สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
http://www.nongkhai-pol-st.net
ตั้งอยู่บนถนนมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


3403. สถานีตำรวจภูธร อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
http://www.nongkhai.police.go.th/sichiangmai
ข้อมูลประวัติสถานี นโยบายหัวหน้าหน่วย ผู้บังคับบัญชา ทำเนียบ และ คณะกรรมการ กต.ตร


3404. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโคกสูง
http://www.khogsoongpolice.go.th
ข้อมูลงาน ประวัติ กำลังพล พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


3405. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง
http://tkl.roietceo.net
เว็บไซต์หน่วยงานสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน


3406. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบางเสาธง
http://www.bangsaotongpolice.au.edu
ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


3407. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านคา
http://www.banka.police7.net
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี


3408. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
http://www.banka.police7.go.th
ประวัติความเป็นมา สถานภาพอาชญากรรม สถานภาพทั่วไป แหล่งท่องเที่ยว บุคคลากร และข่าวทันเหตุการณ์


3409. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก
http://www.photakpolice.com
ตั้งอยู่ที่ 165 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ตาก กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย


3410. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
http://www.srinarongpolice.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 8 ตำบลณรงค์ กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์


3411. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสามร้อยยอด
http://www.sry.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180


3412. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
http://www.chanthaburipolice.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี 22000


3413. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
http://www.chonburi.police.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000


3414. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://www.pkn.police7.net
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรภาค 7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรากำลังพล รูปภาพกิจกรรม


3415. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://www.pkn.police7.go.th
ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บังคับบัญชาและบุคคลากร สถานภาพทั่วไป


3416. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย
http://www.police4.go.th/loei
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 45 ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000


3417. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
http://www.police9.com/songkhla
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รับแจ้งข่าวสารเบาะแสอาชญากรรม และการก่อการร้าย


3418. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
http://st.satunweb.net/plst.net
ตั้งอยู่ที่ ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000


3419. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
http://www.geocities.com/satunpolice
เสนอกิจกรรมและผลงานในการปฎิบัติงาน แผนงานและโครงการต่าง ๆ ของทางสถานีตำรวจ


3420. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
http://www.sakaeopolice.org
ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000


3421. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
http://geocities.com/saraburipolice
ตั้งอยู่ที่ 477 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000


3422. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
http://nongkhai.police.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


3423. สถานีตำรวจภูธรตำบลกระตีบ
http://www.kateep.police7.net
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองยายไว หมู่ที่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


3424. สถานีตำรวจภูธรตำบลกระตีบ
http://www.kateep.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองยายไว หมู่ที่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


3425. สถานีตำรวจภูธรตำบลกรับใหญ่
http://www.kapyai.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 242/219 หมู่ที่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


3426. สถานีตำรวจภูธรตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.geocities.com/khuntalae_police
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา


3427. สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาดิน
http://www.koudin.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาดิน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120


3428. สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองข่อย
http://nonthaburi.police.go.th/klongkoi.php
ตั้งอยู่ที่ 40 หมู่ 7 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


3429. สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองด่าน
http://www.geocities.com/klongdanpolice
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550


3430. สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองลึก
http://www.jekhc.com/home.php
สถานีตำรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่นระดับประเทศ ตั้งอยู่ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


3431. สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองวาฬ
http://www.kw.police7.net
ข้อมูลทั่วไปของสถานีตำรวจภูธรตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


3432. สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกขาม
http://www.kokam.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 9 ตำยลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000


3433. สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกคาม จังหวัดสมุทรสาคร
http://www.kokam.police7.net
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000


3434. สถานีตำรวจภูธรตำบลด่านทับตะโก
http://www.dttk.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


3435. สถานีตำรวจภูธรตำบลด่านแม่แฉลบ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.dmch.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250


3436. สถานีตำรวจภูธรตำบลทะเลน้อย
http://www.geocities.com/talaynoipolice
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


3437. สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าโขลง
http://www.thaklongpolice.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


3438. สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าไม้รวก จังหวัดเพชรบุรี
http://www.tmr.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 260 หมู่ 6 ตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130


3439. สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.thr.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130


3440. สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคลี
http://www.tugkee.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี


3441. สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งคอก
http://www.tugkok.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


3442. สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งมน
http://websamba.com/thongmon
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประวัติสถานี บัญชีเงินเดือนตำรวจ


3443. สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์
http://www.surin.police.go.th/thongmon
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140


3444. สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งหลวง
http://www.tugrou.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


3445. สถานีตำรวจภูธรตำบลนางิ้ว
http://www.nangiewpolice.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย


3446. สถานีตำรวจภูธรตำบลน้ำเป็น จังหวัดระยอง
http://www.geocities.com/policenampen
ตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ 1 ตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง


3447. สถานีตำรวจภูธรตำบลโนนเมือง
http://www.geocities.com/nonmuang_police
ตั้งอยู่ที่ 185 หมู่ 1 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180


3448. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางจัก
http://www.angthong.police.go.th/bangchak
ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 6 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110


3449. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางตะบูน
http://www.btboon.police7.go.th
ตั้งอยู่ ริมถนนสายบางตะบูน-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก


3450. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางตาเถร
http://www.btt.police7.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110


3451. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางโทรัด
http://www.btorad.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


3452. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางมะเดื่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.suratthani.police.go.th/madua
สถานีตำรวจภูธรตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


3453. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางแม่นาง
http://nonthaburi.police.go.th/bangmaenang.php
ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


3454. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางศรีเมือง
http://nonthaburi.police.go.th/bangsreemuang.php
ตั้งอยู่ที่ 555 หมู่ที่ 1 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


3455. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม
http://www.blaug.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 10 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130


3456. สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเดื่อ
http://www.banduea.com
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


3457. สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านทับใหม่
http://www.tubmai-police.tk
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลโนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160


3458. สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านบัวขาว
http://members.thai.net/bkpolice/index.html
ตั้งอยู่ที่ บ้านบัวขาว หมู่ที่ 6 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


3459. สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านไร่
http://www.policebanrai.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120


3460. สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านสวน
http://www.bansuanpolice.net
ตั้งอยู่เลขที่ 325/1 หมู่ 3 ถนนสายบ้านสวนศรีสำโรง ทางหลวงหมายเลข 1054 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง สุโขทัย


3461. สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านหนองพลับ
http://www.bnp.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 317 หมู่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


3462. สถานีตำรวจภูธรตำบลปลายบาง
http://nonthaburi.police.go.th/plaaybang.php
ตั้งอยู่ที่ 167 หมู่ 1 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


3463. สถานีตำรวจภูธรตำบลปากคลองรังสิต
http://www.pakklongrangsitpolicestation.com
ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่6 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


3464. สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำชุมพร
http://chumporn.police.go.th/paknam
ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120


3465. สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำปราณ
http://www.pnp.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


3466. สถานีตำรวจภูธรตำบลปิล็อก
http://www.pilock.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


3467. สถานีตำรวจภูธรตำบลเพ
http://www.phepolice.th.gs
ตั้งอยู่ที่ ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160


3468. สถานีตำรวจภูธรตำบลเพ จังหวัดระยอง
http://members.thai.net/phepolice/index.htm
แนะนำสถานีตำรวจภูธรตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ความเป็นมา ที่ตั้งหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ


3469. สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์แก้ว
http://www.phokaewpolice.org
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


3470. สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์แก้ว
http://www.pokaew.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 3 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


3471. สถานีตำรวจภูธรตำบลโพรงมะเดื่อ
http://www.pmd.police7.net
ตั้งอยู่ที่บ้านหุบรัก เลขที่ 18/9 หมู่ 14 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


3472. สถานีตำรวจภูธรตำบลโพรงมะเดื่อ
http://www.pmd.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 18/9 หมู่ 14 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


3473. สถานีตำรวจภูธรตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี
http://www.pho.police7.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160


3474. สถานีตำรวจภูธรตำบลยี่สาร
http://www.yisarn.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 9/14 หมู่2 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


3475. สถานีตำรวจภูธรตำบลไร่สะท้อน
http://earth.prohosting.com/raisaton
ที่ตั้ง เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150


3476. สถานีตำรวจภูธรตำบลไร่สะท้อน จังหวัดเพชรบุรี
http://www.rstron.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 1 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150


3477. สถานีตำรวจภูธรตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.lhy.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 232 หมู่ 1 ถนน กาญจนบุรี-ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


3478. สถานีตำรวจภูธรตำบลลูกแก
http://www.lkk.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


3479. สถานีตำรวจภูธรตำบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย
http://www.wiangkukpolice.com
ตั้งอยู่เลขที่106 หมู่4 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


3480. สถานีตำรวจภูธรตำบลศรีวิชัย
http://www.sivich.th.gs
ตั้งอยู่ที่บ้านโนนอุดม, หมู่ที่ 16 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่