รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


พบข้อมูลเว็บไซต์ในหมวดนี้ทั้งหมด 8276 รายการ
3601. สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://suratthani.police.go.th/punpin
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุนพิน 20 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


3602. สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
http://www.ptr.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนหนองกลางแตง ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120


3603. สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
http://angthong.police.go.th/phothong
ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


3604. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมยวดี
http://www.roiet.police.go.th/moeiwadi
ตั้งอยู่ที่ ถนนเมยวดี-หนองพอก หมู่ 6 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250


3605. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่
http://www.muangkrabipolice.com
ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000


3606. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.mkjb.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000


3607. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
http://kps.boxchart.com
ตั้งอยู่ที่ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


3608. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม
http://www.mnpt.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000


3609. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครพนม
http://www.nakhonphanom.police.go.th/muang
หน่วยงานตำรวจ


3610. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี
http://nonthaburi.police.go.th/muang.php
ตั้งอยู่ที่ 100 ถนนนนทบุรี 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000


3611. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
http://www.mpkn.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนก้องเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000


3612. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี
http://www.mpet.police7.net
ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


3613. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
http://www.mpet.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


3614. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
http://www.maungphet0129.com
ตั้งอยู่เลขที่ 156 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000


3615. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี
http://www.mrbr.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 231 ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


3616. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย
http://www.police4.go.th/muangloei
ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย


3617. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสกลนคร
http://www.sakonpolice.org
ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนใจผาสุก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000


3618. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสตูล
http://www.satunpolice.com
ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


3619. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
http://www.mskm.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


3620. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
http://www.mskm.police7.net
ประวัติความเป็นมา สถานภาพทั่วไป บุคลากร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส กระดานข่าว


3621. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
http://www.mskn.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 921/18 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000


3622. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้ว
http://www.muangsrakaewpolice.com
ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนเทศบาล 19 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000


3623. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุโขทัย
http://www.muangsukhothai.info
ตั้งอยู่ติดกับถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


3624. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
http://www.mspb.police7.go.th
ข้อมูลทั่วไป สถิติคดีอาญา ผู้บังคับบัญชา รายชื่อตำรวจ แจ้งเรื่องร้องเรียน ข่าวภายในหน่วยงาน


3625. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
http://www.muangpolice.com
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๘๖ ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


3626. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
http://se-ed.net/police_surin
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์


3627. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ฟ้าหลวง
http://www.maefahluang-police.com
ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


3628. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม เชียงใหม่
http://www.geocities.com/maerimpolice
แนะนำสถานีตำรวจอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำหัวหน้าโรงพัก ประวัติโรงพัก ผังการบังคับบัญชา


3629. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
http://www.maesaipolice.net
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของอำเภอแม่สาย โครงการพัฒนาของสถานีตำรวจ ข้อมูลการติดต่อราชการ


3630. สถานีตำรวจภูธรอำเภอร่องคำ
http://www.kalasin.police.go.th/rongkham
ตั้งอยู่ที่ 136 หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210


3631. สถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
http://www.ramanpolice.com
แนะนำข้อมูลโครงการที่สำคัญของสถานีฯ รายชื่อตำรวจ ประวัติความเป็นมาอำเภอรามัญและเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น


3632. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร
http://www.nakhonphanom.police.go.th/renunakhon
ตั้งอยู่ที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


3633. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.lkw.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210


3634. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเขียว
http://www.geocities.com/wplce
เว็บไซต์ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา บริการแจ้งข่าวสาร แสดงความคิดเห็น


3635. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
http://members.thai.net/wplc
ประวัติสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทำเนียบหัวหน้าสถานี ผู้บังคับบัญชา


3636. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร
http://wattanapolice.com
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร ผลงาน และข่าวประชาสัมพันธ์


3637. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
http://www.watp.police7.net
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี


3638. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
http://www.watp.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ 5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170


3639. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวานรนิวาส
http://www.wanonpolice.thcity.com
ตั้งอยู่ที่ 76 หมู่ 5 บ้านป่าติ้ว ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120


3640. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
http://www.geocities.com/wiangkaen
แนะนำสถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผู้บังคับบัญชา การให้บริการประชาชน สถิติอาชญากรรม


3641. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.srpj.police7.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140


3642. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.geocities.com/serattana
ข้อมูลของสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แนะนำหัวหน้าสถานี ข้อมูลต่าง ๆ สถิติคดีอาญา


3643. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
http://www.sriwilaipolice.com
ตั้งอยู่หมู่ที่1 เขตเทศบาลตำบลศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย


3644. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.sswt.police7.go.th
ที่ตั้งหมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250


3645. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสำโรง
http://www.srisomrong.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย


3646. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
http://www.sanompolice.thcity.com
ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160


3647. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
http://www.sawangpolice.com
เว็บไซต์ ของหน่วยงานราชการ แนะนำแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ตลอดจนแนะนำตัวบุคคลากร


3648. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง
http://www.spn.police7.go.th
ข้อมูลทั่วไปของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง ประวัติความเป็นมา บุคลากร สถานภาพทั่วไป


3649. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.skbr.police7.go.th
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240


3650. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.samcuk.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 9 ตำบบย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130


3651. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพราน
http://www.sampran.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


3652. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสิชล
http://www.sichonpolice.com
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้กำกับการ นโยบายการทำงาน ทำเนียบนายตำรวจ โครงสร้างหน่วยงาน


3653. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
http://www.geocities.com/sungaipadeecop
ตั้งอยู่ที่อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


3654. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
http://phraepolice.sytes.net/31
แนะนำสถานีตำรวจ กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


3655. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
http://www.pol-nongkae.org
ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140


3656. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองโดน
http://www.nongdonpolice.cjb.net
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190


3657. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.npp.police7.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนเฉลิมรัตน์ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220


3658. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าปล้อง
http://www.nhp.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


3659. สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยกระเจา
http://www.hkj.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


3660. สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยทับ
http://www.geocities.com/thapthun
ที่อยู่ สภ.อ.ห้วยทับทัน 220 หมู่ท่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


3661. สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยผึ้ง
http://www.kalasin.police.go.th/huaiphung
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240


3662. สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยเม็ก
http://www.punchard.net/police
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์


3663. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน
http://www.huahin.police7.go.th
ประวัติความเป็นมา บุคลากร สถานภาพอาชญากรรม และข่าวกิจกรรมของสถานีฯ


3664. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่
http://www.hatyaipolice.thaigov.net
ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


3665. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
http://www.nuaklongpolice.com
ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 2 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


3666. สถานีตำรวจภูธรอำเภออู่ทอง
http://www.autong.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 1674 หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160


3667. สถานีตำรวจเมืองสุโขทัย
http://www.geocities.com/policestation2000/index2.html
ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000


3668. สถานีนำร่องศรีราชา
http://www.srirachapilot.org
ให้บริการนำร่องเรือในเขตบังคับการนำร่องของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ


3669. สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
http://www.fisheries.go.th/ms-satun
มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาและวิจัยทางด้านทรัพยากรและการประมงทะเล โดยครอบคลุมถึงสภาวะทรัพยากร


3670. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ
http://www.fisheries.go.th/sf-chaiyaphum
ที่ตั้ง 42 หมู่ 10 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130


3671. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.fisheries.go.th/sf-nakhonsri
ตั้งอยู่ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 (บ้านเสม็ดจวน) หมู่ที่ 6 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


3672. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.fisheries.go.th/sf-maehongson
ที่ตั้ง เลขที่ 61 หมู่ที่ 5. ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000


3673. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดยะลา
http://www.fisheries.go.th/sf-yala
ที่ตั้ง 340 ถ.สุขยางค์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150


3674. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดราชบุรี
http://www.geocities.com/rbfisheries
ที่ตั้ง 78 หมู่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


3675. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน
http://www.fisheries.go.th/sf-lamphun
ที่ตั้ง 143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000


3676. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเลย
http://www.fisheries.go.th/sf-loei
ที่ตั้ง 412 ม. 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110


3677. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
http://www.fisheries.go.th/sf-satun
ที่ตั้ง หมู่ที่7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110


3678. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ
http://www.fisheries.go.th/sf-samutpra
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 142 หมู่ 8 ถนนสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


3679. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสิงห์บุรี
http://www.fisheries.go.th/sf-singburi
ที่ตั้ง 223 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


3680. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุโขทัย
http://www.sukhothaifreshfish.com
ที่ตั้ง 562 ม. 2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130


3681. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอ่างทอง
http://www.fisheries.go.th/sf-aongthong
ข้อมูลสถานีประมง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถานี ผลการปฏิบัติงาน งานพัฒนาการประมง ข้อมูลสาระน่ารู้


3682. สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
http://www.fisheries.go.th/sf-uthai
ตั้งอยู่ที่ บ้านจักษา หมู่ที่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


3683. สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/kbi01.htm
ตั้งอยู่ที่บ้านนาตีน หมู่ที่ 13 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000


3684. สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
http://www.geocities.com/land_krabi
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 13 บ้านนาตีน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


3685. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/cti01.htm
ตั้งอยู่ที่ตำบลนายายอาม อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160


3686. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
http://www.cri01.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100


3687. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/cmi01.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180


3688. สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/trg01.html
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 1บ้านทุ่งไทรงาม ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000


3689. สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r01/Website_station/npt01/mainpage.html
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


3690. สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/npn01.html
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


3691. สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r03/Website_station/brm01/index.html
ตั้งอยู่ที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


3692. สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r01/Website_station/ptm01/page/page.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110


3693. สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r07/Webstation/pre01/index.html
ตั้งอยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


3694. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/mdh01.htm
ตั้งอยู่ กม.ที่ 18 (ถนนมุกดาหาร-ธาตุพนม) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000


3695. สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r04/Website_station/yst01/index_yst01.htm
ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณประเสริฐ กม.ที่ 12 ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000


3696. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/ret01.htm
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


3697. สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/lpn01.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000


3698. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
http://members.thai.net/lddska/index.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนเอเชีย (จะนะ-หาดใหญ่) ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130


3699. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r01/Website_station/smp01/smp01.html
ตั้งอยู่เลขที่ 725 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550


3700. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/skn01.htm
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร


3701. สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/sko01.htm
ตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณศร บ้านโคกกำนัน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000


3702. สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/srn01.htm
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


3703. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย
http://www.dnp.go.th/tln/index.htm
หน่วยประสานความร่วมมือของชุมชน และจัดกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำทะเล


3704. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
http://www.dnp.go.th/TLN/
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย


3705. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
http://www.dld.go.th/nsko_kop
ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง แผนและผลการปฏิบัติงาน แผนที่


3706. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
http://www.dld.go.th/nsut_uth
แสดงข้อมูลของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี พร้อมทั้งมีความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์และความรู้ด้านอาหาร


3707. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร
http://www.fisheries.go.th/cs-chumporn
ที่ตั้ง เลขที่ 63/3 ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร


3708. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตรัง
http://www.fisheries.go.th/cs-trang
ที่ตั้ง เลขที่ 200 หมู่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


3709. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด
http://www.fisheries.go.th/cs-trat
ตั้งอยู่ที่ บ้านอ่าวช่อ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด


3710. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
http://www.fisheries.go.th/cs-pattani
ที่ตั้ง ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี


3711. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
http://www.fisheries.go.th/cs-ranong
ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000


3712. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม
http://www.dld.go.th/lsko_kop/nakhonres.htm
ประวัติสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม หน้าที่รับผิดชอบ การแบ่งหน่วยงานย่อย บุคลากรของสถานีฯ


3713. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
http://www.chiangrai.prdnorth.in.th
ประวัติสถานี บุคลากร ผังรายการ AM ผังรายการ FM ข้อมูลด้านเทคนิค ข่าวสารประชาสัมพันธ์


3714. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
http://chiangmai.prdnorth.in.th
ข้อมูลประวัติ บุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


3715. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
http://nan.prdnorth.in.th
ข้อมูลสถานี บุคลากร บทความ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน


3716. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา FM 95.25 Mhz
http://phayao.prdnorth.in.th
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา FM 95.25 Mhz


3717. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่
http://phrae.prdnorth.in.th
ประวัติสถานี บุคลากร ผังรายการหลัก ข้อมูลด้านเทคนิค ภาพกิจกรรม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


3718. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://maehongson.prdnorth.in.th
เรื่องน่ารู้ ผังรายการ รายการที่น่าสนใจ ประวัติของสถานี และข่าวสาร


3719. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.radio2ms.prdnorth.in.th
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สวศ.แม่ฮ่องสอน)


3720. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร
http://www.geocities.com/radiokp
ข้อมูล ประวัติสถานี บุคคลากร งานช่างเทคนิค งานรายการ งานข่าว กิจกรรมและความร่วมมือ


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่