รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


พบข้อมูลเว็บไซต์ในหมวดนี้ทั้งหมด 8276 รายการ
8161. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
http://www.houirong.th.gs
ตั้งอยู่หมู่ที่4 บ้านห้วยโรงใน ตำบลห้วยโรง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


8162. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
http://www.huaylueg.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา


8163. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก
http://www.huklocal.com
ตั้งอยู่เลขที่ 374 บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ 1 ถนนเชียงราย–เทิง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


8164. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
http://www.huayneua.com
เว็บไซต์แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ทำเนียบผู้บริหาร บุคลากร


8165. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ
http://geocities.com/huyor_local
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่


8166. องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา
http://www.huntra.go.th
ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ข่าวสาร เว็บบอร์ด สาระน่ารู้ สินค้าท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยว


8167. องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
http://www.hunnangam.th.gs
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกวางทอง ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


8168. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
http://www.huangom.com
ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ 13 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120


8169. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
http://www.huangom.net
ตั้งอยู่ที่ เลขที่345 หมู่ 13 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


8170. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
http://www.huangua.com
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


8171. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร
http://www.huadong-sao.com
ข้อมูลนโยบาย วิสัยทัศน์ บุคลากร ประวัติ ประชากร แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น


8172. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
http://www.huathung.com
ตั้งอยู่เลขที่161 หมู่ที่4 บ้านหนองทุ่ม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


8173. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
http://www.huasai.go.th
แนะนำหน่วยงาน ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน แผนดำเนินการ โครงสร้างองค์กร และข่าวประชาสัมพันธ์


8174. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.huananet.com
สำนักงานตั้งอยู่บ้านหัวนา หมู่ที่1 ตำบลหัวนาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


8175. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
http://www.tambon-huasumrong.com
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา


8176. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
http://www.thai.to/huawai
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (อบต.หัวหวาย) ข้อมูลประธานสภา


8177. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทนง
http://www.hadthanong.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000


8178. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร
http://www.punkrai.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


8179. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
http://www.hardsongkwae.go.th
แนะนำองค์กร ประวัติ ทำเนียบบุคลากร และข้อมูลทั่วไปของตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


8180. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ
http://www.hadsamran.th.gs
นำเสนอข้อมูลของตำบล โครงการต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม


8181. องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
http://www.geocities.com/jkotsopa
ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 12 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี


8182. องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
http://www.hintok.go.th
เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่น ข่าวาร สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก


8183. องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
http://www.hintang.com
ประวัติการจัดตั้ง โครงสร้างบุคลากร ภาพกิจกรรม สินค้า OTOP การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลอาชีพ


8184. องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
http://www.hulong.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


8185. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
http://www.nuakhlong.org
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


8186. องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว
http://www.muanggaew.com
ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180


8187. องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า
http://www.muangnga.org
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


8188. องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ
http://www.maungmo.com
ตั้งอยู่หมู่ที่8 บ้านเหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


8189. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก
http://www.laobok.com
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


8190. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
http://www.leam.go.th
ตั้งอยู่ที่ 11/6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวักนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170


8191. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก จังหวัดกระบี่
http://www.laemsak.org
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


8192. องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
http://www.ongkarak.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150


8193. องค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้
http://www.ontai.org
ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130


8194. องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
http://www.on-nuar.com
ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


8195. องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด
http://www.obtamkred.th.gs
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


8196. องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด
http://www.obtamkred.cjb.net
ตั้งอยู่ที่ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


8197. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
http://www.angthonglocal.com
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


8198. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
http://www.angtong.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


8199. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
http://www.aonang.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000


8200. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่
http://www.aoluktai.org
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริการส่วนตำบล บุคลากร กิจกรรม และประวัติความเป็นมาของตำบล แหล่งท่องเที่ยว


8201. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
http://www.aoluknoi.org
ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานภายใน


8202. องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา
http://www.arsa.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


8203. องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
http://www.ahi.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนอาฮี-ท่าลี่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140


8204. องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
http://www.inkeree.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320


8205. องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล
http://www.intakhin.net
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 18 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


8206. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม จังหวัดเลย
http://www.epoom.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่92 หมู่ที่2 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


8207. องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด
http://www.hodcity.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


8208. องค์การบริหารส่วนตำลบางพลับ
http://www.bangpubnon.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่ 54/2 หมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


8209. องค์การบริหารส่วนตำลบ้านทุ่ม
http://www.banthum.5u.com
เป็นหน่วยงานท้องถิ่น แนะนำองค์การบริหารส่วนตำลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูลทั่วไป


8210. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
http://www.tambol.com
ข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


8211. องค์การบริหารสาวนตำบลทุ่งปรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.thungprang.go.th
องค์การบริหารสาวนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120


8212. องค์การบริหาส่วนตำบลดงขวาง
http://www.dongkhwang.com
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


8213. องค์การบริหาส่วนตำบลสีดา
http://www.tambonsida.in.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาส่วนตำบลสีดา ตำบลสีดา กิ่งอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมา


8214. องค์การฟอกหนัง
http://www.tto.or.th
ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ภายใต้การควบคุมโดยทั่วไปของศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ


8215. องค์การเภสัชกรรม
http://www.gpo.or.th
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาสามัญประจำบ้าน และยาทั่วไป


8216. องค์การเภสัชกรรม
http://203.157.19.196
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกระทรวงสาธารณสุข 75/1 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


8217. องค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
http://www.iom-seasia.org
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพ บริหารจัดการแรงงานอพยพอย่างเป็นระบบ ระเบียบ


8218. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.thaiveterans.mod.go.th
ประวัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พระราชบัญญัติ ทำเนียบนายกสภาทหารผ่านศึก


8219. องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
http://www.jetrobkk.or.th
ทำหน้าที่กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น


8220. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
http://www.thaidanskmilk.com
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


8221. องค์การสวนยาง
http://www.reothai.co.th
เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนำองค์การ ประวัติความเป็นมา พื้นที่ สำนักงาน


8222. องค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก
http://www.roap.unep.org
ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก


8223. องค์การสะพานปลา
http://www.fishmarket.co.th
ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทย ข้อมูล ข่าวสาร และราคาสินค้าสัตว์น้ำ ประวัติขององค์กร


8224. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
http://www.liquor.or.th
จัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้จากการผลิตสุรา เพื่อหารายได้ให้รัฐ


8225. องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย
http://www.whothai.org
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพ


8226. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
http://www.fio.co.th
ข้อมูลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โครงสร้างของหน่วยงาน หน่วยงานภายใน รายละเอียดการประมูลขายไม้


8227. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - อ.อ.ป.
http://www.fio.co.th/
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - อ.อ.ป. พลิกฟื้นผืนพงไพร คงอยู่ไว้เพื่อลูกหลาน


8228. องค์การแอ็คชันเอด ประเทศไทย
http://www.action-4-change.org
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ มีเป้าหมายการทำงานเพื่อขจัดความยากจนให้หมดไปจากโลก


8229. องค์การไฮเฟอร์ฯ ประเทศไทย
http://www.heiferthailand.org
องค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ


8230. องค์บริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
http://www.phichitorg.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000


8231. อดิศร เพียงเกษ
http://www.adisorn.com
ข้อมูลประวัตินายอดิศร เพียงเกษ งานวิปรัฐบาล งานป้องกันและปราบปรามทุจริต แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน


8232. อบจ.สตูล
http://www.pao-satun.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ข้อมูลข่าวสารจังหวัดสตูล สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ระเบียบกฏหมาย


8233. อบต.หนองปลิง
http://www.geocities.com/obtnongpring
ยินดีต้อนรับ สู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง


8234. อบต.อ้อมเกร็ด
http://www.obtamkred.cjb.net/
เป็นหน่วยงานราชการหรือ องค์การบริหารสวนตำบลอ้อมเกร็ด


8235. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
http://www.abhisit.org
ข้อมูลวิสัยทัศน์ ผลงาน กิจกรรม งานต่าง ๆ ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์


8236. อย.ดอทคอม
http://www.oryor.com
บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชั่น ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค


8237. ออลโดเนท ดอทคอม
http://www.alldonate.com
จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การบริจาคเงิน หรือสิ่งของให้แก่มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมคนพิการ


8238. อัครศิลปิน
http://www.supremeartist.org
รวบรวมภาพพระอัจฉริยภาพของในหลวง ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ถ่ายภาพ ดนตรี ฯลฯ


8239. อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
http://www.bot.or.th/bothomepage/index/index_e.asp/
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน สกุลเงินต่างๆจากทั่วโลก


8240. อัยการจังหวัด รุ่นที่ 23
http://geocities.com/chief_prosecutor23
ข่าวสาร กิจกรรม และทำเนียบรุ่นอัยการจังหวัด รุ่นที่ 23


8241. อากาศวันนี้
http://www.weather.go.th/weather_th.php/
รายงานพยากรณ์อากาศรายวัน รายจังหวัดทุกจังหวัดของประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานพยากรณ์อากาศอีก 7 วัน


8242. อาสาดอทเน็ท
http://www.r-sa.net
กิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการโดยสำนักงาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษาระยอง เขต 2


8243. อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุดบ้านหมอ สระบุรี
http://www.ruambanmor.zor.org
นำเสนอข้อมูลข่าวและภาพการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุดบ้านหมอ ในการออกช่วยเหลือ


8244. อาสาไลฟ ไทยเอ็นจีโอ
http://www.rsalife.com
กิจกรรมการจัดค่ายอาสา ของกลุ่มเอ็นจีโอ เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วม ลงทะเบียน สมัครไปค่ายฯ


8245. อาสาสมัคร หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล ฐาน 31-00
http://www.rsavajira.8m.com
อาสาสมัคร หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล ฐาน 31-00


8246. อาสาสมัครตำรวจชุมชน ( ต.ช.ต.สภ.อ.ชะอำ )
http://www.arsachaam.com
อาสาสมัครตำรวจชุมชน ( ต.ช.ต.สภ.อ.ชะอำ ) สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ


8247. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร (อปพร.เขตตลิ่งชัน)
http://www.geocities.com/bk18000
แนะนำ อปพร.ดีเด่นประจำปี2543 ภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร


8248. อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย (จังหวัดสุรินทร์)
http://www.surinvolunteers.org
แนะนำกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์และนำเสนอข้อมูลจังหวัดสุรินทร์


8249. อำเภอกงไกรลาศ
http://www.geocities.com/kongkrailatpb
คำขวัญอำเภอกงไกรลาศ ทองม้วนชวนกิน อร่อยลิ้นขนมผิง ปล้าร้าเด็ดจริง ยอดยิ่งน้ำปลาดี


8250. อำเภอดอทคอม
http://www.amphoe.com
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลอำเภอทุกอำเภอในประเทศไทย


8251. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
http://www.muangpaknam.com
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทำเนียบส่วนราชการ โรงเรียน ข้อมูลโรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ทำเนียบนายอำเภอ


8252. อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
http://www.lumlukka.com
ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ความเป็นมา องค์กรปกครองท้องถิ่น งานบริการ


8253. อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
http://www.wanonniwat.com
นำเสนอข้อมูลข้าราชการเจ้าหน้าที่ในอำเภอ ผลิตภัณฑ์โอท็อป ที่ตั้งตัวอำเภอและรายละเอียดการบริการประชาชน


8254. อี-คาสตอมเมอร์ส นิวส์
http://www.daonapa.com
เว็บไซด์นี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นเหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร งานศุลกากรและการนำเข้าส่งออกสินค้า


8255. อีซิตี้เซ้น
http://www.ecitizen.go.th
การจัดระบบข้อมูลของประชาชนในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง


8256. อีซีพีเอที อินเตอร์เนชัลแนล
http://www.ecpat.net
เครือข่ายขององค์กรไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก และการล่อลวง


8257. อีสานเซอร์ไวซ์เวอร์
http://www.isan-survivor.org
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แนะนำองค์กร อาสาสมัคร รูปภาพ และกิจกรรมต่างๆ


8258. อุตุนิยมวิทยาทะเล
http://www.tmd.go.th/program/frames/marine.html/
งานอุตุนิยมวิทยาทะเล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการ ตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาทะเล


8259. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
http://www.theprincessmothermemorialpark.org
ตั้งอยู่ที่ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ


8260. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
http://www.sciencepark.or.th
ศูนย์รวมในการวิจัยและพัฒนาที่ครบวงจร ภายใต้การบริหารและดำเนินการ


8261. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
http://www.nsp.or.th
ศูนย์กลางให้บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับอุตสาหกรรมผู้ประกอบการในภาคเหนือ


8262. อุบลราชธานี
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/Ubon/default.asp
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี


8263. เอกยุทธ อัญชันบุตร
http://www.akeyuth.com
ข่าวความเคลื่อนไหวของ คุณเอกยุทธ อัญชันบุตร ประธานกรรมการบริหาร เครือโอเรียลเต็ล มาร์ท กรุ๊ป


8264. เอกวัฒน์ หอมเศรษฐี
http://www.homsettee.com
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนนทบุรี เขต 1


8265. เอ็นซีซีเอ็ม
http://www.nccm.th.com
ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ ผู้เร่ร่อน ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์ นักโทษ


8266. เอส เอ็ม แอล คลินิก ดอทคอม
http://www.smlclinic.com
คลีนิกรักษาปัญหา SML ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้าน/ชุมชน (SML)


8267. เอส เอส บี
http://www.ssb.or.th
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ


8268. เอสเอ็มแอล
http://www.sml.go.th
การพลิกฟื้นหมู่บ้าน ให้มีพลังในการขับเคลื่อน สู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


8269. แอ๊ดดร้าประเทศไทย
http://www.adra.or.th
หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์มูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย


8270. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
http://www.amnesty.or.th
องค์กรอาสาสมัครระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชน มีความเป็นกลาง ไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล


8271. โอดอสคันไซดอทคอม
http://www.odos-kansai.com
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะนักเรียนทุนโอดอสและทุนอื่นที่มาศึกษาในประเทศญี่ปุ่น


8272. โอเพ่นมายด์โปรเจ็ค
http://www.openmindprojects.org
ดำเนินงานด้านการจัดส่งอาสาสมัครชาวต่างประเทศมาปฎิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและลาว


8273. ไอเน็บเน็ทเวิร์ค
http://www.inebnetwork.org
เครือข่ายประสานงานพุทธศาสนาระหว่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างศาสนาต่างๆทั่วโลก


8274. ไฮพีพี
http://www.hiphiphi.com
องค์กรเอกชนตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูเกาะพีพี จังหวัดกระบี่


8275. ไฮแลนด์ฟาร์ม
http://www.highland-farm.org
ดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


8276. ูมูลนิธิดวงประทีป
http://www.dpf.or.th
มูลนิธิดวงประทีป เพื่อการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้ ประวัติมูลนิธิดวงประทีป


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่