รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : ตำรวจภูธร มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 308 รายการ
241. สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุทธมณฑล
http://www.ptmton.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 99/24 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


242. สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://suratthani.police.go.th/punpin
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุนพิน 20 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


243. สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
http://www.ptr.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนหนองกลางแตง ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120


244. สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
http://angthong.police.go.th/phothong
ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


245. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมยวดี
http://www.roiet.police.go.th/moeiwadi
ตั้งอยู่ที่ ถนนเมยวดี-หนองพอก หมู่ 6 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250


246. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่
http://www.muangkrabipolice.com
ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000


247. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.mkjb.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000


248. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
http://kps.boxchart.com
ตั้งอยู่ที่ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


249. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม
http://www.mnpt.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000


250. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี
http://nonthaburi.police.go.th/muang.php
ตั้งอยู่ที่ 100 ถนนนนทบุรี 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000


251. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
http://www.mpkn.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนก้องเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000


252. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี
http://www.mpet.police7.net
ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


253. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
http://www.mpet.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


254. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
http://www.maungphet0129.com
ตั้งอยู่เลขที่ 156 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000


255. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี
http://www.mrbr.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 231 ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


256. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเลย
http://www.police4.go.th/muangloei
ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย


257. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสกลนคร
http://www.sakonpolice.org
ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนใจผาสุก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000


258. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสตูล
http://www.satunpolice.com
ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


259. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
http://www.mskm.police7.net
ประวัติความเป็นมา สถานภาพทั่วไป บุคลากร ร้องเรียน แจ้งเบาะแส กระดานข่าว


260. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
http://www.mskm.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


261. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
http://www.mskn.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 921/18 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000


262. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้ว
http://www.muangsrakaewpolice.com
ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนเทศบาล 19 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000


263. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุโขทัย
http://www.muangsukhothai.info
ตั้งอยู่ติดกับถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


264. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
http://www.mspb.police7.go.th
ข้อมูลทั่วไป สถิติคดีอาญา ผู้บังคับบัญชา รายชื่อตำรวจ แจ้งเรื่องร้องเรียน ข่าวภายในหน่วยงาน


265. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
http://www.muangpolice.com
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๘๖ ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


266. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
http://se-ed.net/police_surin
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์


267. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ฟ้าหลวง
http://www.maefahluang-police.com
ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


268. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม เชียงใหม่
http://www.geocities.com/maerimpolice
แนะนำสถานีตำรวจอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำหัวหน้าโรงพัก ประวัติโรงพัก ผังการบังคับบัญชา


269. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
http://www.maesaipolice.net
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของอำเภอแม่สาย โครงการพัฒนาของสถานีตำรวจ ข้อมูลการติดต่อราชการ


270. สถานีตำรวจภูธรอำเภอร่องคำ
http://www.kalasin.police.go.th/rongkham
ตั้งอยู่ที่ 136 หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210


271. สถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
http://www.ramanpolice.com
แนะนำข้อมูลโครงการที่สำคัญของสถานีฯ รายชื่อตำรวจ ประวัติความเป็นมาอำเภอรามัญและเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น


272. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร
http://www.nakhonphanom.police.go.th/renunakhon
ตั้งอยู่ที่ 105 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


273. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.lkw.police7.go.th
ตั้งอยู่ที่ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210


274. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเขียว
http://www.geocities.com/wplce
เว็บไซต์ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา บริการแจ้งข่าวสาร แสดงความคิดเห็น


275. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
http://members.thai.net/wplc
ประวัติสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ทำเนียบหัวหน้าสถานี ผู้บังคับบัญชา


276. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร
http://wattanapolice.com
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร ผลงาน และข่าวประชาสัมพันธ์


277. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
http://www.watp.police7.net
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี


278. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
http://www.watp.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ 5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170


279. สถานีตำรวจภูธรอำเภอวานรนิวาส
http://www.wanonpolice.thcity.com
ตั้งอยู่ที่ 76 หมู่ 5 บ้านป่าติ้ว ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120


280. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
http://www.geocities.com/wiangkaen
แนะนำสถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผู้บังคับบัญชา การให้บริการประชาชน สถิติอาชญากรรม


281. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.srpj.police7.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140


282. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.geocities.com/serattana
ข้อมูลของสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แนะนำหัวหน้าสถานี ข้อมูลต่าง ๆ สถิติคดีอาญา


283. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
http://www.sriwilaipolice.com
ตั้งอยู่หมู่ที่1 เขตเทศบาลตำบลศรีวิไล ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย


284. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.sswt.police7.go.th
ที่ตั้งหมู่ที่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250


285. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสำโรง
http://www.srisomrong.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย


286. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
http://www.sanompolice.thcity.com
ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160


287. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง
http://www.spn.police7.go.th
ข้อมูลทั่วไปของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองพี่น้อง ประวัติความเป็นมา บุคลากร สถานภาพทั่วไป


288. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.skbr.police7.go.th
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240


289. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.samcuk.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 9 ตำบบย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130


290. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพราน
http://www.sampran.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


291. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสิชล
http://www.sichonpolice.com
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้กำกับการ นโยบายการทำงาน ทำเนียบนายตำรวจ โครงสร้างหน่วยงาน


292. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
http://www.geocities.com/sungaipadeecop
ตั้งอยู่ที่อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


293. สถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
http://phraepolice.sytes.net/31
แนะนำสถานีตำรวจ กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


294. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
http://www.pol-nongkae.org
ตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140


295. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองโดน
http://www.nongdonpolice.cjb.net
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190


296. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.npp.police7.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนเฉลิมรัตน์ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220


297. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าปล้อง
http://www.nhp.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


298. สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยกระเจา
http://www.hkj.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


299. สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยทับ
http://www.geocities.com/thapthun
ที่อยู่ สภ.อ.ห้วยทับทัน 220 หมู่ท่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


300. สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยผึ้ง
http://www.kalasin.police.go.th/huaiphung
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240


301. สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยเม็ก
http://www.punchard.net/police
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์


302. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน
http://www.huahin.police7.go.th
ประวัติความเป็นมา บุคลากร สถานภาพอาชญากรรม และข่าวกิจกรรมของสถานีฯ


303. สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่
http://www.hatyaipolice.thaigov.net
ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


304. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
http://www.nuaklongpolice.com
ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 2 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


305. สถานีตำรวจภูธรอำเภออู่ทอง
http://www.autong.police7.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 1674 หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160


306. สถานีตำรวจเมืองสุโขทัย
http://www.geocities.com/policestation2000/index2.html
ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000


307. สำนักงานตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี
http://www.saraburipolice.cjb.net
ประวัติความเป็นมา พื้นที่รับผิดชอบ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการ ประวัติย่อ วิสัยทัศน ์


308. อาสาสมัครตำรวจชุมชน ( ต.ช.ต.สภ.อ.ชะอำ )
http://www.arsachaam.com
อาสาสมัครตำรวจชุมชน ( ต.ช.ต.สภ.อ.ชะอำ ) สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ


หน้าที่ 1 2 3

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่