รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 31 รายการ
1. ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_r06/website_station/ohl01/index.html
มีหน้าที่หลักคือ ก่อสร้างระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างระบบชลประทาน ก่อสร้างเส้น ทางลำเลียงภูเขา


2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
http://www.ldd.go.th/web_study_center/khoahinson/default.asp
เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำและให้ความรู้


3. สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/kbi01.htm
ตั้งอยู่ที่บ้านนาตีน หมู่ที่ 13 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000


4. สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
http://www.geocities.com/land_krabi
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 13 บ้านนาตีน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


5. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/cti01.htm
ตั้งอยู่ที่ตำบลนายายอาม อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160


6. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
http://www.cri01.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100


7. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/cmi01.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180


8. สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/trg01.html
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 1บ้านทุ่งไทรงาม ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000


9. สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r01/Website_station/npt01/mainpage.html
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


10. สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/npn01.html
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


11. สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r03/Website_station/brm01/index.html
ตั้งอยู่ที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


12. สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r01/Website_station/ptm01/page/page.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110


13. สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r07/Webstation/pre01/index.html
ตั้งอยู่ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


14. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/mdh01.htm
ตั้งอยู่ กม.ที่ 18 (ถนนมุกดาหาร-ธาตุพนม) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000


15. สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r04/Website_station/yst01/index_yst01.htm
ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณประเสริฐ กม.ที่ 12 ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000


16. สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/ret01.htm
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


17. สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/lpn01.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000


18. สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
http://members.thai.net/lddska/index.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนเอเชีย (จะนะ-หาดใหญ่) ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130


19. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r01/Website_station/smp01/smp01.html
ตั้งอยู่เลขที่ 725 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550


20. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/skn01.htm
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร


21. สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/sko01.htm
ตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณศร บ้านโคกกำนัน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000


22. สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/srn01.htm
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


23. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
http://www2.se-ed.net/alro_krabi
ตั้งอยู่เลขที่ 99/5 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000


24. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)
http://www.alrosaraburi.4t.com
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


25. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พนักงานราชการ
http://members.thai.net/Thaialro/index.htm
รวมกฎระเบียบของพนักงานราชการ บันเทิง สาระน่ารู้ เกมส์ รูปภาพ แนะนำเว็บไซต์ต่าง ๆ และรวมเว็บไซต์


26. สำนักงานที่ดินเขตสี่
http://www.pana.in.th
ระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง


27. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.geocities.com/land2487
ตั้งอยู่ที่ ถนนพัฒนาการคูขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


28. สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
http://www.dol.go.th/lo/phangnga/index.htm
โครงสร้างการบริหารงาน แผนงานโครงการสำนักงาน การขออนุญาตจัดสรรที่ดินข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


29. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
http://www.dol.go.th/lo/surin
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานที่ดินจังหวัด โครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่


30. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก. ชลบุรี)
http://www.geocities.com/alro_cbi
เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


31. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาท
http://cnt01.boxchart.com
ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 1 ตำบลหนองมะโมง กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่