รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : เรือนจำ มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 50 รายการ
1. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก (ทสก.)
http://www.correct.go.th/ccakhop
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340


2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
http://www.correct.go.th/tdckhon
เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยที่หน้าที่หลักคือการควบคุมนักโทษ


3. ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน จังหวัดสุรินทร์
http://www.correct.go.th/odckokt
ตั้งอยู่เลขที่ 53/59 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000


4. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี
http://www.correct.go.th/odctugb
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170


5. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง
http://www.correct.go.th/odcbanw
ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000


6. ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
http://www.pailin.go.th
ตั้งอยู่ที่ 33/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


7. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
http://www.correct.go.th/fdccham
ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


8. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
http://www.correct.go.th/fdcthon
มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังหญิง


9. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
http://www.kpprison.go.th
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 144 หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000


10. เรือนจำกลางขอนแก่น
http://www.correct.go.th/copkhon
ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


11. เรือนจำกลางชลบุรี
http://www.chonburi.go.th/prison_chon
ตั้งอยู่เลขที่ 135/5 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000


12. เรือนจำกลางเชียงใหม่
http://www.chiangmaiprison.org
ตั้งอยู่เลขที่ 142 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300


13. เรือนจำกลางนครปฐม
http://www.correct.go.th/copnakt
ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนหน้าพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000


14. เรือนจำกลางนครพนม
http://www.correct.go.th/popnakp
ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 47000


15. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
http://www.correct.go.th/copnaks
ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000


16. เรือนจำกลางนครสวรรค์
http://www.correct.go.th/copnakw
ตั้งอยู่เลขที่ 401 หมู่ที่ 9 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


17. เรือนจำกลางบางขวาง
http://www.correct.go.th/copbank
ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 3 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


18. เรือนจำกลางพัทลุง
http://www.correct.go.th/copphat
ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนทัณฑ์บำรุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


19. เรือนจำกลางพิษณุโลก
http://www.correct.go.th/copphit
ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130


20. เรือนจำกลางเพชรบุรี
http://www.correct.go.th/popphet
ตั้งอยู่เลขที่ 69 ถนนหน้าเรือนจำ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


21. เรือนจำกลางราชบุรี
http://www.correct.go.th/copratc
ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


22. เรือนจำกลางลพบุรี
http://www.correct.go.th/coplopb
ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนพระปิยะ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


23. เรือนจำกลางสงขลา
http://www.correct.go.th/copsong
ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


24. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
http://www.correct.go.th/copubon
ตั้งอยู่ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


25. เรือนจำจังหวัดกระบี่
http://www.correct.go.th/popkrab
เรือนจำจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม


26. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
http://www.correct.go.th/popkanc
ตั้งอยู่เลขที่ 452 ถนนแสงชูโตใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


27. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธ์
http://www.pockalasin.in.th/ranjam
ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนหน้าเรือนจำตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์


28. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
http://www.correct.go.th/popchan
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนบ้านลุ่ม ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


29. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
http://www.correct.go.th/popchip/prison/index2.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


30. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
http://www.correct.go.th/popchip
ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารฯ สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000


31. เรือนจำจังหวัดตราด
http://www.correct.go.th/poptrad
ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด23000


32. เรือนจำจังหวัดตาก
http://www.correct.go.th/poptakk
ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก


33. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
http://www.correct.go.th/popnont
ตังอยู่เลขที่ 117/9 หมู่ 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


34. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.geocities.com/mhsprison/justice.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 200 ศิริมงคล ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000


35. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.geocities.com/mhsprison/PRISON.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 11 ถนนสิริมงคล ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000


36. เรือนจำจังหวัดระนอง
http://www.correct.go.th/poprano
ตั้งอยู่เลขที่ 349 ถนนเรืองราษฎร์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


37. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.sisaketprison.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ


38. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
http://members.thai.net/sisaketprison/index/index.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 12/50 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000


39. เรือนจำจังหวัดสกลนคร
http://www.correct.go.th/popsako
ตั้งอยู่ ชุมชนบ้านนาอ้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


40. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.correct.go.th/popsupa
ตั้งอยู่เลขที่ 296 หมู่ 3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000


41. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.correct.go.th/poputta
ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000


42. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
http://www.correct.go.th/poputha
ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000


43. เรือนจำชั่วคราวเขาหมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.correct.go.th/odckhom
ตั้งอยู่เลขที่ 787 หมู่12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130


44. เรือนจำพิเศษธนบุรี
http://www.correct.go.th/sopthon
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร


45. เรือนจำอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.correct.go.th/aopciya
ตั้งอยู่เลขที่ 358 หมู่ 1 ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลตลาด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110


46. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
http://www.correct.go.th/aoptaku
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพังงา เลขที่ 349 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


47. เรือนจำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
http://www.correct.go.th/poptaeg
มีหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขัง ชายที่มีกำหนดโทษไม่เกิน 15 ปี


48. เรือนจำอำเภอภูเขียว
http://www.correct.go.th/aoppook
ตั้งอยู่ที่ตำบลผักบัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


49. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.correct.go.th/aopmaer
ตั้งอยู่เลขที่ 30 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110


50. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดพิษณุโลก
http://www.correct.go.th/aopswan
ตั้งอยู่เลขที่ 173 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่