รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : ศาลจังหวัด ศาลแขวง มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 158 รายการ
1. ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น
http://www2.judiciary.go.th/kknmc
ตั้งอยู่ที่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000


2. ศาลแขวงชลบุรี
http://www.judiciary.go.th/cnbmc
ข้อมูลหน่วยงาน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการธุรการ ประวัติศาล เป้าหมายหลัก คดีแพ่ง-อาญา ของศาล


3. ศาลแขวงเชียงใหม่
http://www.judiciary.go.th/cmimc
เผยแพร่แนะนำรายละเอียดของศาลแขวง บทความกฎหมายน่ารู้ ห้องสนทนา และความรู้เกี่ยวกับคดีความและกฎหมาย


4. ศาลแขวงนครปฐม
http://www2.judiciary.go.th/nktmc
มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม รวม 7 อำเภอ


5. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
http://www.judiciary.go.th/nstmc
ตั้งอยู่ที่ ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


6. ศาลแขวงนครสวรรค์
http://www.judiciary.go.th/nkwmc
มีเขตอำนาจศาลทุกอำเภอตลอดพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีอำนาจพิจารณาพิพากษา


7. ศาลแขวงปทุมวัน
http://www2.judiciary.go.th/ptwmc
มีเขตอำนาจในเขตปทุมวัน (แขวงปทุมวัน แขวงลุมพินี แขวงวังใหม่ แขวงรองเมือง)


8. ศาลแขวงพระโขนง
http://www2.judiciary.go.th/pkmc
รวบรวมเสนอข่าวสารกิจกรรมของศาลแขวง ประวัติ ที่ตั้ง ข้อมูลด้านคดี แนะนำการเตรียมตัวไปศาล รายละเอียด


9. ศาลแขวงพระนครใต้
http://www.judiciary.go.th/bksmc
ข้อมูลศาลแขวงพระนครใต้ ประวัติศาล ผู้พิพากษา เขตอำนาจศาล บริการงานศาล ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์


10. ศาลแขวงพระนครเหนือ
http://www2.judiciary.go.th/bknmc
ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้าง บริการ กิจกรรม และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศาลแขวงพระนครเหนือ


11. ศาลแขวงพิษณุโลก
http://www.judiciary.go.th/pslmc
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน


12. ศาลแขวงราชบุรี
http://www2.judiciary.go.th/rcbmc
รวบรวมแนะนำประวัติหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงานและ ทำเนียบบุคลากร ผู้พิพากษาสมทบ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


13. ศาลแขวงลพบุรี
http://www.judiciary.go.th/lbrmc
ประวัติความเป็นมาของศาลแขวงลพบุรี ข้อมูลข้าราชการตุลาการ ข้าราชการและลูกจ้าง ทำเนียบผู้พิพากษา


14. ศาลแขวงสงขลา
http://www.judiciary.go.th/sklmc
รวบรวมแนะนำประวัติศาลแขวง ที่ตั้งหน่วยงานและ ทำเนียบบุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์และแนะนำรายละเอียด


15. ศาลแขวงสมุทรปราการ
http://www.judiciary.go.th/smpmc
ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280


16. ศาลแขวงสุพรรณบุรี
http://www.judiciary.go.th/spbmc
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน


17. ศาลแขวงอุบลราชธานี
http://www.judiciary.go.th/ubtmc
เสนอข้อมูลความเป็นมาของศาลแขวง ประวัติและบุคลากร เขตอำนาจหน้าที่ ข่าวประกาศและกิจกรรม


18. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
http://www.judiciary.go.th/kbbc
ประวัติศาล เขตอำนาจศาล บุคคลากร สถิติคดี การขอปล่อยชั่วคราว การใช้หลักทรัพย์ การตีราคาหลักทรัพย์


19. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
http://www.geocities.com/ktlcourt
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในหน่วยงาน


20. ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์
http://www.judiciary.go.th/ktlc
ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์


21. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
http://www.judiciary.go.th/kcbc
รวบรวมแนะนำประวัติศาล ที่ตั้งหน่วยงานและทำเนียบบุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์และแนะนำรายละเอียด


22. ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/kcbjc
รวบรวมแนะนำประวัติหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงานและ ทำเนียบบุคลากร ผู้พิพากษาสมทบ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


23. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.judiciary.go.th/klsc
ตั้งอยู่ที่ ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


24. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
http://www2.judiciary.go.th/kppc
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงานการติดต่อ


25. ศาลจังหวัดกำแพงเพชรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/kppjc
ตั้งอยู่ที่ ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


26. ศาลจังหวัดจันทบุรี
http://www.geocities.com/chantaburi_court
ประวัติศาลจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งศาล คณะตุลาการ อัตราค่าส่งหมาย บัญชีนัดพิจารณา


27. ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/ccsjc
ประวัติ แนะนำบุคลากร โครงสร้างและกิจกรรมภายในศาล บริการตรวจสอบผลหมาย บัญชีพิจารณาต่อเนื่อง


28. ศาลจังหวัดชลบุรี
http://www.geocities.com/chonburicourt
ข้อมูลหน่วยงานศาลจังหวัดชลบุรี คณะตุลาการ ข้าราชการศาล หน่วยงาน อัตราค่านำหมาย ราคาประกัน


29. ศาลจังหวัดชลบุรี
http://www2.judiciary.go.th/cnbc
ประวัติศาล คณะตุลาการ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัด อัตราค่านำหมาย รายงานผลหมาย การติดต่อราชการศาล


30. ศาลจังหวัดชัยนาท
http://www2.judiciary.go.th/cntc
ข้อมูลศาลจังหวัดชัยนาท ประวัติศาล ประวัติพระครุต พ่าท์ ทำเนียบบุคลากร เขตอำนาจศาล


31. ศาลจังหวัดชัยภูมิ
http://www.judiciary.go.th/cypc
แนะนำศาลจังหวัดชัยภูมิ ประวัติศาล ทำเนียบบุคลากร เขตอำนาจศาล โครงสร้าง การติดต่อราชการ


32. ศาลจังหวัดชุมพร
http://www.judiciary.go.th/cmpc
ศาลจังหวัดชุมพร เป็นศาลหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8


33. ศาลจังหวัดเชียงราย
http://www.judiciary.go.th/cric
มีเขตอำนาจตลอดพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอพาน


34. ศาลจังหวัดเชียงใหม่
http://www.judiciary.go.th/cmic
ประวัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ สถิติคดี ทำเนียบบุคลากร เบอร์โทรศัพท์ภายใน อัตราค่านำหมาย ข่าวประกาศ


35. ศาลจังหวัดไชยา
http://www.judiciary.go.th/cyac
รวบรวมแนะนำประวัติหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงานและ ทำเนียบบุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์และแนะนำรายละเอียด


36. ศาลจังหวัดเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.judiciary.go.th/dudc
ตั้งอยู่ที่ถนนสถลมาร์ค (วารินชำราบ-เดชอุดม) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


37. ศาลจังหวัดตรัง
http://www.judiciary.go.th/trnc
ประวัติศาลจังหวัดตรัง พันธกิจและวิสัยทัศน์ศาลยุติธรรม ทำเนียบข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม


38. ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/trnjc
รวบรวมข้อมูลประวัติศาล ทำเนียบข้าราชการในองค์กร รายงานผลการดำเนินงาน แนะนำการติดต่อราชการ


39. ศาลจังหวัดตราด
http://www.geocities.com/tratcourt
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาล ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ค้นหากฎหมายฎีกา และกระดานสนทนาฎีกาประจำวัน


40. ศาลจังหวัดตราด
http://www2.judiciary.go.th/trtc
ประวัติศาล แนะนำข้าราชการของศาลแนะนำการติดต่อราชการศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


41. ศาลจังหวัดตราดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/trtjc
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับศาล บริการด้านข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อปฎิบัต


42. ศาลจังหวัดตาก
http://www.judiciary.go.th/takc
ศาลจังหวัดตาก


43. ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
http://www.judiciary.go.th/tppc
รวบรวมแนะนำประวัติศาล ที่ตั้งหน่วยงานและทำเนียบบุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์และแนะนำรายละเอียด


44. ศาลจังหวัดธัญบุรี
http://www2.judiciary.go.th/tybc
ประวัติความเป็นมาของศาลจังหวัดธัญบุรี แผนที่ศาลจังหวัดธัญบุรี แนะนำบุคลากร คำแนะนำสำหรับประชาชน


45. ศาลจังหวัดนครนายก
http://www2.judiciary.go.th/nknc
ประวัติศาล บุคลากร กิจกรรมศาล ตารางนัดความ กระดานถาม - ตอบ อัตราส่งหมาย อัตราค่าประกันตัว


46. ศาลจังหวัดนครปฐม
http://www2.judiciary.go.th/nktc
รวบรวมแนะนำประวัติศาล ที่ตั้งหน่วยงานและทำเนียบบุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์และแนะนำรายละเอียด


47. ศาลจังหวัดนครปฐมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/nktjc
มีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม


48. ศาลจังหวัดนครพนม
http://www.judiciary.go.th/nkpc
รวบรวมข้อมูล ประวัติของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เขตอำนาจศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


49. ศาลจังหวัดนครพนม แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/nkpjc
รวบรวมข้อมูล ประวัติของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เขตอำนาจศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


50. ศาลจังหวัดนครราชสีมา
http://www2.judiciary.go.th/nksc
แนะนำข้อมูลประวัติของศาลจังหวัด บุคลากรในหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


51. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/nstjc
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว


52. ศาลจังหวัดนครสวรรค์
http://www.judiciary.go.th/nkwc
มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงในเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์


53. ศาลจังหวัดนนทบุรี
http://www2.judiciary.go.th/ntbc
ข้อมูลหน่วยงาน ข้าราชการ กระดานข่าว กฎหมายน่ารู้ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศาลจังหวัดนนทบุรี


54. ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www2.judiciary.go.th/ntbjc
ตั้งอยู่ที่ ซอยรัตนาธิเบศร์ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


55. ศาลจังหวัดนราธิวาส
http://www.judiciary.go.th/nrtc
รวบรวมข้อมูลประวัติศาล ทำเนียบข้าราชการ ดะโต๊ะยุติธรรม ในองค์กร รายงานผลการดำเนินงาน


56. ศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/nrtjc
รวบรวมข้อมูลเกียวกัยวหน่วยงานศาลเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนแนะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับหน่วยงาน


57. ศาลจังหวัดน่าน
http://www.judiciary.go.th/nanc
รวบรวมเสนอข้อมูลประวัติ อำนาจศาล ข้อมูลบุคลากร แนะนำการปฎิบัติในการมาศาล ข่าวสารประชาสัมพันธ์


58. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
http://www2.judiciary.go.th/brrc
แนะนำข้อมูลประวัติของศาลจังหวัด บุคลากรในหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


59. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/brrjc
รวบรวมข้อมูล ประวัติของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน เขตอำนาจศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


60. ศาลจังหวัดเบตง
http://www.judiciary.go.th/btnc
ประวัติศาลจังหวัดเบตง อัตรากำลัง หลักประกัน การบริหารการปกครอง บัญชีอัตราค่าหมาย สถิติคดีความ


61. ศาลจังหวัดปทุมธานี
http://www2.judiciary.go.th/pttc7
ข้อมูลศาลจังหวัดปทุมธานี อัตราค่านำหมาย ข้อควรปฏิบัติในศาล การประกันตัวในชั้นศาล ทำเนียบบุคลากร


62. ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://www.judiciary.go.th/pkkc
ข้อมูลทั่วไปของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประวัติศาล แผนที่ตั้งศาล เขตอำนาจศาล อัตราค่าประกันตัว


63. ศาลจังหวัดปราจีน
http://www.judiciary.go.th/prbc
แนะนำศาลจังหวัด กฎหมายน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรมและบริการตรวจสอบวันนัดและตรวจสอบผลหมายทางอินเตอร์เน็ท


64. ศาลจังหวัดปัตตานี
http://www.judiciary.go.th/ptnc
ประวัติศาลปัตตานี เขตอำนาจศาล ข้อมูลการติดต่อราชการศาล ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน


65. ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/ptnjc
ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลชั้นต้น มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชน


66. ศาลจังหวัดปากพนัง
http://www.judiciary.go.th/ppnc
ประวัติศาลจังหวัดปากพนัง อัตราค่านำหมาย บัญชีนัดความ สถิติคดี แนะนำคณะทำงาน ทำเนียบผู้พิพากษา


67. ศาลจังหวัดฝาง (เชียงใหม่)
http://www.judiciary.go.th/fngc
ประวัติศาล ทำเนียบบุคลากร ทำเนียบผู้พิพากษา สถิติคดี อัตราค่าหมาย สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาล


68. ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www2.judiciary.go.th/atyc
ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการธุรการ อัตราค่านำหมาย สถิติคดี คำแนะการมาศาล


69. ศาลจังหวัดพล
http://www.judiciary.go.th/phnc
ตั้งอยู่ที่ ถนนเมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


70. ศาลจังหวัดพะเยา
http://www.judiciary.go.th/pyoc
รวบรวมข้อมูลประวัติศาลจังหวัด แนะนบุคลากร สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการติดต่องานศาล


71. ศาลจังหวัดพังงา
http://www.judiciary.go.th/pngc
ข้อมูลศาลจังหวัดพังงา ประวัติศาล ที่ตั้งและเขตอำนาจศาล ทำเนียบผู้พิพากษา ข้าราชการ


72. ศาลจังหวัดพัทยา
http://www.judiciary.go.th/ptyc
แนะนำศาลจังหวัดพัทยา มีทั้งประวัติศาล เขตอำนาจศาล บัญชีนัดความ กิจกรรมศาล ความรู้ทั่วไป


73. ศาลจังหวัดพัทลุง
http://www.judiciary.go.th/ptlc
รวบรวมรายละเอียด ประวัติที่ตั้ง บุคลากร และข้อมูลเกี่ยวกับศาลจังหวัด ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน


74. ศาลจังหวัดพิษณุโลก
http://www2.judiciary.go.th/pslc
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน


75. ศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/psljc
เขตอำนาจพิจารณาคดีทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลก


76. ศาลจังหวัดเพชรบุรี
http://www2.judiciary.go.th/pcrc
ศาลจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


77. ศาลจังหวัดเพชรบุรีแผนกเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/pcrjc
มีเขตอำนาจครอบคลุมตลอดพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี


78. ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.judiciary.go.th/pcbc
แนะนำศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ตั้ง ประวัติศาล เขตอำนาจศาล ค่านำหมาย บุคลากร ทำเนียบฯ หัวหน้าศาล


79. ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/pcbjc
รวบรวมข้อมูล ประวัติของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เขตอำนาจศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


80. ศาลจังหวัดแพร่
http://www.judiciary.go.th/prec
ข้อมูลศาลจังหวัด ที่ตั้งและเขตอำนาจศาล สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาล ข่าวสารและกิจกรรมของศาลจังหวัด


81. ศาลจังหวัดแพร่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/prejc
รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศาล โครงสร้างบุคลากร ทำเนียบบุคลากร วิสัยทัศน์และพันธกิจ ขอบเขตอำนาจศาล


82. ศาลจังหวัดภูเก็ต
http://www.judiciary.go.th/phkc
ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต คณะตุลาการ บุคลากร อัตราค่านำหมาย ราคาประกัน บัญชีแสดงผลการพิจารณาคดี


83. ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/phkjc
ศาลจังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000


84. ศาลจังหวัดภูเขียว
http://www.judiciary.go.th/pkwc
แนะนำข้อมูลประวัติของศาลจังหวัด บุคลากรในหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


85. ศาลจังหวัดมีนบุรี
http://www.judiciary.go.th/mnbc
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศาล เขตอนาจของศาล คำแนะนำในการไปศาล การขอประกันตัว สิทธิ์ของผู้ต้องหา


86. ศาลจังหวัดมุกดาหาร
http://www.judiciary.go.th/mdhc
ตั้งอยู่ที่ ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000


87. ศาลจังหวัดแม่สอด
http://www.judiciary.go.th/mesc
มีเขตอำนาจ 5 อำเภอ ในจังหวัดตาก


88. ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
http://www.judiciary.go.th/msrc
ศาลจังหวัดแม่สะเรียงมีเขตอำนาจติตด่อพรหมแดนประเทศสหภาพเมียนมาร์


89. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.judiciary.go.th/mhsc
รวบรวมข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลประวัติศาล บุคลากรศาล สถิติคดี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศาล แนะนำการไปศาล


90. ศาลจังหวัดยโสธร
http://www.judiciary.go.th/ystc
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม Downloads แบบฟอร์ม ในการติดต่อหน่วยงาน


91. ศาลจังหวัดยะลา
http://www.judiciary.go.th/ylac
ข้อมูลศาลจังหวัดยะลา งานประกัน งานไกล่เกลี่ย อัตราค่านำหมาย การเป็นพยาน รายงานการส่งหมาย


92. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/riejc
รวบรวมข้อมูล ประวัติของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เขตอำนาจศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


93. ศาลจังหวัดรัตนบุรี
http://www.judiciary.go.th/rtbc
ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนบุรี - ทับใหญ่ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130


94. ศาลจังหวัดราชบุรี
http://www2.judiciary.go.th/rcbc
ประวัติศาลจังหวัดราชบุรี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม อัตราค่านำหมาย บริการข้อมูลคดี


95. ศาลจังหวัดลำปาง
http://www.judiciary.go.th/lpgc
ประวัติศาลจังหวัดลำปาง ข้อมูลตุลาการ ข้อมูลข้าราชการ อัตราค่านำหมาย เบอร์โทรศัพท์ภายใน


96. ศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/lpgjc
ประวัติศาล วิสัยทัศน์และพันธกิจ เจตนารมณ์ของศาล เขตอำนาจศาล ข้อมูลตุลาการและข้าราชการ การดำเนินงาน


97. ศาลจังหวัดลำพูน
http://www2.judiciary.go.th/lpnc
แนะนำประวัติศาลจังหวัด บุคลากร งานข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศาล


98. ศาลจังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/lpnjc
แนะนำศาล ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายเยาวชน แนะนำบุคลากรศาล เสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม


99. ศาลจังหวัดเลย
http://www.judiciary.go.th/leic
รวบรวมข้อมูล ประวัติของหน่วยงานศาลจังหวัด บุคลากรในหน่วยงาน เขตอำนาจศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


100. ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.judiciary.go.th/sskc
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อราชการ


101. ศาลจังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/sskjc
เผยแพร่ข้อมูลประวัติศาล เขตอำนาจศาล กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานประจำเดือนของศาล


102. ศาลจังหวัดสกลนคร
http://www.judiciary.go.th/sknc
รวบรวมข้อมูล ประวัติของศาลจังหวัด บุคลากรในหน่วยงาน เขตอำนาจศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


103. ศาลจังหวัดสตูล
http://www.judiciary.go.th/stnc
ข้อมูลศาลจังหวัดสตูล ประวัติศาลจังหวัดสตูล ภาพศาลอดีต-ปัจจุบัน ทำเนียบบุคลากร เขตอำนาจศาล


104. ศาลจังหวัดสตูลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/stnjc
ตั้งอยู่ที่ ถนนสมันตประดิษฐ์ อำเภอเมือง ตำบลพิมาน จังหวัดสตูล 91000


105. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
http://www.judiciary.go.th/smpc
รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวศาลจังหวัด เขตอำนาจ ให้คำแนะนำการไปศาล


106. ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/smpjc
เผยแพร่ข้อมูลของทางศาล ด้านการบริการประชาชนและส่งเสริมภาระกิจต่าง ๆ


107. ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
http://www.judiciary.go.th/smkc
ข้อมูลประวัติศาลและบุคลากร ข้อมูลน่าสนใจในหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงาน


108. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
http://www.judiciary.go.th/smsc
ตั้งอยู่ที่ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000


109. ศาลจังหวัดสมุทรสาครแผนกเยาวชนและครอบครัว
http://www2.judiciary.go.th/smsjc
ข้อมูลศาลเยาวชนและครอบครัวประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง ทำเนียบบุคลากร เขตอำนาจศาล ข่าวสารประชาสัมพันธ์


110. ศาลจังหวัดสระแก้ว
http://www.judiciary.go.th/sakc
ข้อมูลของศาลจังหวัดสระแก้ว ประวัติศาล บุคลากร อัตราค่าส่งหมาย อัตราค่าประกันตัว แนะนำการติดต่อราชการ


111. ศาลจังหวัดสระแก้ว แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/sakjc
ตั้งอยู่ปีกซ้ายของอาคารศาลจังหวัดสระแก้ว บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว


112. ศาลจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/srbjc
ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งไปในทางให้การสงเคราะห์ บำบัด แก้ไขเด็กและเยาวชน ที่หลงกระทำผิดกฎหมาย


113. ศาลจังหวัดสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
http://www.judiciary.go.th/swlc
ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110


114. ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
http://www.judiciary.go.th/swdc
รวบรวมข้อมูล ประวัติของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เขตอำนาจศาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์


115. ศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/snbjc
ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000


116. ศาลจังหวัดสีคิ้ว
http://www.judiciary.go.th/skuc
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวหน่วยงาน ประวัติข้าราชการตุลาการ วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายในการบริหารงานศาล


117. ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)
http://www.judiciary.go.th/skupcc
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวหน่วยงาน เขตอำนาจศาล ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


118. ศาลจังหวัดสุโขทัยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/sktjc
ตั้งอยู่ที่ ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000


119. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกเยาวชนและครอบครัว
http://www.judiciary.go.th/spbjc
ข้อมูลศาลเยาวชนและครอบครัวประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง ทำเนียบบุคลากร เขตอำนาจศาล ข่าวสารประชาสัมพันธ์


120. ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.sansurat.org
ตั้งอยู่เลขที่ 82 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน้าที่ 1 2

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่