รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : องค์การบริหารส่วนตำบล มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 1007 รายการ
121. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ จังหวัดกระบี่
http://www.khaoyaicity.org
ประวัติความเป็นมา สภาพและข้อมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร รายนามคณะผู้บริหาร


122. องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี
http://www.tambonkhonburi.com
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


123. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จังหวัดกระบี่
http://www.khlongkanan.org
ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานภายใน


124. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า จังหวัดกระบี่
http://www.khlongkamow.org
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริการส่วนตำบล บุคลากร กิจกรรม และประวัติความเป็นมาของตำบล แหล่งท่องเที่ยว


125. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
http://www.klongkhean.org
ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130


126. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม
http://www.klongchalerm.go.th
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180


127. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
http://www.geocities.com/obt_klongnok
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร


128. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
http://www.knk.go.th
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การบริการ และอาชีพ ทรัพยากร และข้อมูลอื่นๆ


129. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
http://www.klongna.com
ข้อมูล ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


130. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์
http://www.klongnarai039.th.gs
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000


131. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์
http://www.klongbanpho.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 40/3 หมู่ 3 ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140


132. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่
http://www.khlongprasong.org
ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานภายใน


133. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ
http://www.klongpia.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


134. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร
http://www.klongphikrai.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร


135. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี
http://www.khlongree.go.th
ตั้งอยู่ที่บ้านคลองรี หมู่ที่ 4 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ข้อมูลพื้นฐานและข่าวสารกิจกรรม


136. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลาน
http://www.tambolkhlonglan.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร


137. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ
http://www.klonglu.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ ตำบลคลองลุ อำเภกันตัง จังหวัดตรัง


138. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
http://www.tambon-klongwao.com
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง


139. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
http://www.klongwandao.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์


140. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
http://www.khlongsam.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


141. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง
http://www.khlongrhang.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


142. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
http://www.khlonglha.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6 บ้านต้นส้าน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


143. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง
http://www.klonghoykhong.go.th
เสนอข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ตำบล แหล่งท่องเที่ยวของตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


144. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
http://www.khlongyai.com
ตั้งอยู่เลขที่ 231/5 หมู่ 9 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110


145. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
http://www.klongmai.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


146. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
http://www.khlong-u.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


147. องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
http://www.sao-kalong.com
ข้อมูล ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล


148. องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
http://www.sao-kalong.cjb.net
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล


149. องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
http://www.khuankhanun.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110


150. องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
http://www.khuanchalik.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170


151. องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
http://www.khuanchum.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลควบชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


152. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
http://www.khaunru.go.th
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


153. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
http://www.khuanru.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


154. องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ
http://www.khuansuban.go.th
เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่น ข่าวสาร สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ


155. องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส
http://www.khuanso.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนน ควนเนียง-ปากจ่า อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา


156. องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
http://www.khuannongkhwa.go.th
แนะนำองค์กร ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน สภา อบต.และพนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์


157. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว
http://www.khokeaw.th.gs
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150


158. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
http://members.thai.net/khowang/index.html
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม


159. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
http://www.kornaue.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


160. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่
http://www.geocities.com/thamchaloenna
ตั้งอยู่ที่ ตำบลค้อใหญ่ กิ่งอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี


161. องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
http://www.khaibokwan.com
ตั้งอยู่หมู่ที่2 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


162. องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ จังหวัดสุรินทร์
http://www.calamae.th.gs
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110


163. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
http://www.khamkhaen-sao.com
ตั้งอยู่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น


164. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
http://www.ktadm.com
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


165. องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้
http://www.kumpee.th.gs
ตั้งอยู่หมู่ที่2 ถนนสายสกลนคร-นาแก ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


166. องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง
http://www.tambon-khammuang.org
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านคำม่วง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


167. องค์การบริหารส่วนตำบลคู
http://www.ku.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคู ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130


168. องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด
http://www.kukud.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวสารและกิจกรรมของตำบล


169. องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
http://www.kukot.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา–ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


170. องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา
http://www.kuhra.go.th
ตั้งอยู่ที่ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


171. องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้
http://www.kuhatai.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


172. องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
http://www.kreang.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180


173. องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
http://www.khiansatambol.th.gs
ตั้งอยู่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260


174. องค์การบริหารส่วนตำบลแค
http://www.khae.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวสารและกิจกรรมของตำบล


175. องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
http://www.tambolkaen.com
ตั้งอยู่เลขที่159 หมู่ 2 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


176. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด
http://www.kokkruad.com
ตั้งอยู่เลขที่ 303 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


177. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
http://www.kokglang.com
ตั้งอยู่ที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา


178. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
http://www.khokjaroen.com
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี


179. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
http://www.khoakmuang.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


180. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
http://www.khoakmuang.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


181. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
http://www.kokmuang.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


182. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
http://www.kokyang.org
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110


183. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
http://www.kokyae.com
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ แนวทางการบริหาร แผนพัฒนา อบต. โครงสร้างการบริหาร ผลงาน


184. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
http://www.koksanuan.com
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่1 ถนนโคกสนวน-ตาเหล็ง ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์


185. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
http://www.khoksoong.com
ตั้งอยู่หมู่ 10 ตำบลโคกสุง อ. เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310


186. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่อ
http://www.trang.co.nr
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


187. องค์การบริหารส่วนตำบลจองถนน
http://www.jongthanon.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


188. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
http://www.jomtong.com
ข้อมูลทั่วไป โครงสร้าง ผลการดำเนินงาน อัตรากำลังและแผนพัฒนา และกิจกรรม


189. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
http://www.jomsawan.com
รวมเรื่องราวประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ข่าวและกิจกรรม และข้อมูลอื่นๆ


190. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
http://www.mokkeaw.com
ตั้งอยู่เลขที่ 206 หมู่ 9 บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


191. องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ
http://www.jatingphra.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ถนนเขาแดง-ระโนด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


192. องค์การบริหารส่วนตำบลจาน จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.geocities.com/abt_jarn
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โอทอป แนะนำองค์กร ที่ตั้ง ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


193. องค์การบริหารส่วนตำบลจำปี
http://www.jumpee.org
ตั้งอยู่ที่ บ้านจำปี ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี


194. องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
http://www.tambonjumpon.com
สำนักงานตั้งอยู่ที่ 139 หมู่4 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย


195. องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล จังหวัดหนองคาย
http://www.pungpon.com
ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย


196. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
http://cc.domaindlx.com/jedeekham
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


197. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
http://www.chediloung.com
ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


198. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
http://www.jedeehak.com
ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


199. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์
http://www.keererat.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


200. องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน
http://www.obtjanwaen.com
ตั้งอยู่หมู่ที่2 ตำบลแจนแวน กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์


201. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง
http://www.jamluang.org
ตั้งอยู่ที่ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


202. องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม
http://www.jaeramae.org
ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


203. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
http://www.phuketchalong.org
ตั้งอยู่ถนนหลวงพ่อแช่ม บ้านนาใหญ่ (บ้านไฟไหม้) หมู่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


204. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง จังหวัดนครศรีธรรรมราช
http://www.chalong.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรรมราช 80120


205. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
http://www.chalung.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


206. องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
http://www.chawang.go.th
เผยแพร่ข้อมูลของตำบลฉวาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และความเป็นไป องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง


207. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
http://www.chaniang.org
ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


208. องค์การบริหารส่วนตำบลชมภู
http://www.chompoo.go.th
เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลชมภู


209. องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
http://www.chamung.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110


210. องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.chamailocal.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรบริหารและพัฒนาท้องถิ่น


211. องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล
http://www.chalae.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 19/5 หมู่ที่ 3 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


212. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
http://www.changklang.th.gs
ตั้งอยู่ที่ กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


213. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
http://web.thaicool.com/changklang
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์องค์กร ข้อมูลข่าวสาร ของ องค์การบริการส่วนตำบลช้างกลาง


214. องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
http://www.changkung.org
ตั้งอยู่หมู่ที่3 ถนนสายจอมทอง-แม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


215. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย
http://www.changsai.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไสมะนาว ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช


216. องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค
http://www.chingco.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280


217. องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน
http://www.cheethuanlocal.org
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150


218. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
http://www.chumpon.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 51/2 หมู่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


219. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลบุรี
http://www.chumponburi.com
ตั้งอยู่หมู่ที่2 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 33000


220. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
http://www.choomsang.org
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


221. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย
http://www.cherngdoi.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย เป็นพื้นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด


222. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
http://www.chengtale-abt.org
แนะนำโครงสร้างขององค์กร โครงการและกิจกรรมต่างๆในชุมชน วัฒนธรรมประเพณี แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


223. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน
http://www.choengnoen.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 116/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ถนนสายบายพาส สาย 36)


224. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแส
http://www.cherngsae.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา


225. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
http://www.tambon-chiangkruay.com
ตั้งอยู่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างการบริหารงาน


226. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
http://www.chiangdao-sao.com
ตั้งอยู่เลขที่ 408 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


227. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.chiengraknoi.com/
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย


228. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
http://www.chiangrang.com
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1 ตำบลเชียงแรง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา


229. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา
http://www.chiankhao.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190


230. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
http://www.chianyai.go.th
ตั้งอยู่ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190


231. องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง
http://www.cplocal.org
ตั้งอยู่ที่บ้านรำเบอะ หมู่ 2 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


232. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
http://www.chaechang.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก นำเสนอข้อมูลของตำบล โครงการต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม


233. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
http://www.sao-chockchai.com
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย กิ่งอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย


234. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
http://www.chaimontree.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นที่ ตำบลไชยมนตรี


235. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
http://www.chairatch.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


236. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา
http://www.geocities.com/chaiwattana2005
ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร สินค้า OTOP อำนาจหน้าที่/ภารกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา


237. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
http://www.chaistarn.org
ตั้งอยู่หมู่ที่2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000


238. องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์
http://www.obtnarong.th.gs
ประวัติและข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ กิ่ง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์


239. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย
http://www.dongmahawan.com
ตั้งอยู่เลขที่2 หมู่ที่4 กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210


240. องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร
http://www.donglakhon.com
องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่